İLETİŞİM DEMO TALEBİ

Merchandise Planlama

Satın alımlarınızı, satışlarınızı, brüt marjlarınızı ve envanterinizi planlayarak, sezonluk bütçelerinizi ERP'niz ile entegre ederek kolaylıkla hazırlayın.

Hazırlık

Normalizasyon ve takvim kaydırma çalışmaları ile, tüm satış kanalları LFL, birebir (like for like) hale getirerek, planlama yapılacak dönem için minimum sapmalı veri oluşturabilirsiniz.

Hazırlık aşaması ile;

 • Planlanacak Dönemin Belirlenmesi (Ayarlar)
 • Sezon Gruplarının Oluşturulması
 • Veri Oluşturma
 • Benzer Mağazaların Belirlenmesi
 • Benzer Ürünlerin Belirlenmesi
 • Veri Düzeltme
 • Normalizasyon
 • Forecast LFL / Forecast Diğer
 • Takvim Kaydırma
 • Tahmin Oluşturma

Kanal Planı

Farklı satış kanalları bazında (yurt içi, yurt dışı, toptan, perakende, bayi, franchise, e-ticaret) haftalık veya aylık olarak indirim planı ve satış bütçesi oluşturabilir, açılacak/kapanacak mağazalarınız için ayrı ayrı planlama yapabilirsiniz.

Kanal planından gelen gerçekleşen ciro hedefleri için sezon bazında satış ağırlıkları girebilir, bu satış ağırlıklarını kategori bazında dağıtabilirsiniz.

Kanal tipi, sezon ve kategori bazında, aylık veya haftalık olarak indirim planı oluşturabilirsiniz.

Kanal Planı ile;

 • Mağaza Ciroları
 • Aylık Gerçekleşen Ciroların Netleştirilmesi
 • Satış Ağırlıklarının Belirlenmesi
 • İndirim Oranlarının Belirlenmesi
 • Aktarım

Kategori Planı

Ürün kategorileri bazında, her bir satış kanalınız için, haftalık veya aylık olarak satış, indirim, brüt marj, Forward Weeks Cover (FWC), Markup, GMROI gibi KPI'lar bazında planlama yapabilirsiniz. Aynı zamanda Open to Buy (OTB)" ile envanter bütçeleri oluşturabilirsiniz.

Kategori Planı ile;

 • Sezon Hedeflerinin Belirlenmesi
 • Aylık / Haftalık Kategori Planı

süreçleri tamamlanır.

Range Plan

Opsiyon bazında, ürünlerin hangi fiyata satın alınacağını, hangi fiyattan ve kaç adet hangi mağazalarda hangi tarihlerde satılacağı planlamasını yapabilirsiniz.

Ürün hiyerarşisinin en alt kategorisi bazında sezon sonu devirlerini de planlayarak, hem Sell Out, hem de gerçek satın alma adet ve maliyet tutarlarını planlayabilirsiniz.

Ürün kategorileri bazında fiyat aralıkları belirleyebilirsiniz. Planlama dönemi içerisinde henüz ürün kodu açılmamış ürünler için, kategori bazında ciro(SF) ve maliyet fiyatlarını planlayabilir ve Markup değerlerini oluşturabilirsiniz.

Opsiyonların hangi satış kanallarında satışa başlayacağı, hangi tarihte satıştan kaldırılacağı, kaç hafta satışta kalacağının planını yapabilir ve Rate of Sale (ROS) değerine göre planınızı revize edebilirsiniz.

Merhandise Planlama tarafında çalışılan kategori ve devir planı devir değerleri olan miktar, ciro(SF) ve SMM değerleri Range planı ekranında görebilirsiniz. Önceki yıl yapılmış opsiyon değerleri baz alınarak yeni sezon için opsiyon planlaması yapabilirsiniz. Kategori fiyatları ekranında belirlenen fiyat aralıklarına göre toplam kaç adet ürün yapılacağını planlayabilirsiniz. Nebim V3 içerisinde açılan veya açılacak opsiyonlar bu fiyat aralıklarına gelerek, opsiyon bazında adet planlaması yapabilirsiniz. Bu planlar gerçek siparişlere dönüştükçe, opsiyon bazında yapılan çalışma ile gerçekleşen siparişlerinizi kontrol edebilirsiniz.

Range Plan’ı kümülatif bir şekilde çalışarak satış kanalları bazında dağıtabileceğiniz gibi aynı zamanda satış kanalları bazında yaparak genel toplamada ulaşabilirsiniz.

Demo Talebi

Nebim yazılımları hakkında daha fazla bilgi almak için demo talebinde bulunun.

Demo Talebinde Bulunun

Paylaş

Facebook Twitter Google Pinterest Whatsapp Email