BLOG DEMO TALEBİ

Nebim V3’ün Yeni Versiyonu Olan 20.4’ü Yayınlamaya Hazırlanıyoruz

Nebim V3’ün halen desteklemeye devam ettiğimiz versiyonlarına ilişkin Hotfix’lerini yayınlamayı sürdürürken bir yandan da Nebim V3’ün yeni özellikler sunacağı bir sonraki versiyonu olan 20.4’ü hazırlamaya devam ediyoruz.

Önümüzdeki ay başında yayınlamayı planladığımız Nebim V3 20.4 versiyonuyla birlikte sunacağımız yeniliklerin detaylı anlatımını versiyonu yayınladığımızda web sitemizde yayınlayacak ve bu yeniliklere ilişkin eğitimleri kullanıcılarımıza sunmaya başlayacağız.

Öncesinde, 20.4 versiyonunun öne çıkan özelliklerini aşağıda sizin için özetliyoruz.

Nebim V3 Mağaza için Mobil Arka Ofis Uygulamaları

Kullanıcılara 20.4 versiyonu ile sunulmaya başlanacak olan ve Android cihazlar üzerinde “native olarak” çalışacak yeni mağaza arka ofis uygulamaları sayesinde; mağazaya gelen ürünlerin onaylanması, merkeze iade işlemleri, diğer mağazalara sevkiyat işlemleri, online ve offline mağaza sayım işlemleri, mağazada tek etiket dökümü ve ürün fiyat/envanter sorgulama gibi işlemler mağaza çalışanları tarafından pratik, hızlı ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Piyasada yaygın olarak kullanılan Android cihazlar ve mobil etiket döküm printer’larının desteklenmesi planlanıyor.

İzinli Veri Tabanı Entegrasyonları

Nebim V3’ün 20.4 versiyonu ile birlikte; Turatel örnek olmak üzere, piyasada önde gelen markaya özel “müşteri izin veri tabanlarının” Nebim V3 ile hazır entegrasyonlarının sunulmaya başlanması planlanıyor. Bu tür izinli veritabanı (İVT) çözümleri sayesinde perakende firmaları; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun (ETK) zorunlulukları kapsamında, markalarının Nebim V3 POS kullandıkları perakende satış noktaları, e-ticaret siteleri, kurumsal web siteleri, kullandıkları e-mail ya da SMS gibi toplu iletişim hizmet sağlayıcıları ya da call center uygulamaları örnek olmak üzere birden çok iletişim kanallarından gelen müşterilerinin iletişim ve KVKK izinlerini yönetebilmeyi hedefliyorlar, Ayrıca bu İVT sistemlerinin otorite tarafından Haziran 2020’de yürürlüğe alınacağı bildirilen elektronik ileti izinlerine ilişkin “İleti Yönetim Sistemi (İYS)” ile entegrasyonda da önemli bir rol alabileceği öngörülüyor.

Satın Alma Talep Yönetimi Yenilikleri

19.10 versiyonuyla birlikte eklenmiş olan, tedarikçi kartı tanımlanmamış ise sadece VKN bilgileri ile teklif oluşturabilmesi özelliğine ek olarak, 20.4 versiyonuyla birlikte, satın alma talepleri için oluşturulan tekliflerde tedarikçi seçimi de yapılabilecek. Aynı şekilde eğer tanımlı bir madde için satın alma yapılacak ise teklif girişi sırasında isteğe bağlı olarak madde seçimi yapabilmesi, satın alma talepleri için oluşturulmuş tekliflerin web üzerinden onaylanabilmesi veya red edilebilmesi sağlanacak.

Finansman Yönetimi Yenilikleri

BulutTahsilat entegrasyonu kapsamında gerçekleştirilen yenilikler sayesinde bankalardan tahsil edilmiş alacak çek / senetleri ve bankadan ödenen borç çek/senet işlemlerinin Nebim V3 ERP’ye işlenebilmesi, alt müşteri ve tedarikçi hesaplarının da BulutTahsilat’a gönderilebilmesi ve yapılan banka işlemlerinde alt hesaplar için de banka fişlerinin oluşturulabilmesi, kambiyo satışları için Nebim V3 ERP tarafında kullanılan kasalar arası virman programında %0,1 tutarında gider hesabı çalıştırılabilmesi, her ay düzenli olarak yapılan ödemeler için oluşturulan gelir / gider tahakkukları ile masraf faturası eşleştirme işleminde iade fatura ile gider tahakkukunun eşleştirebilmesi ve iade edilen aylara ait tahakkuk fişinin oluşturulabilmesi, belgeye dayalı olmayan işlemler için kullanılan borç/alacak dekontlarında vergi satırlarının sadece hesap kodu seçimi ve vergi oranı girilerek oluşturulabilmesi işlemleri gerçekleştirilebilecek.

Ayrıca, Nebim V3 ERP’ye eklenen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (1003A), Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi (1003B) programları ile beyanname için gerekli dosyaların oluşturabilmeleri, 1003B beyannamesi ile sadece ücrete ilişkin veriler için dosya oluşturulabilmesi, 1003A beyannamesinde ücrete ilişkin verileri dahil etmeden beyannamelerin hazırlanabilmesi sağlanıyor. Beyanname hazırlama sırasında gerekli olan “asgari ücretli” ve “diğer ücretler ile ücret sayılan ödemeler” ayrımının yapılabilmesi için bordro muhasebe entegrasyon fişlerinin asgari ücretli için farklı hesaplara yansıması da gerçekleştirilebilecek.

Personel Ücretleri Yenilikleri

20.4 versiyonuyla birlikte Nebim V3 Personel Ücretlerinde; istihdam teşviklerinden yararlanan firmalarda teşvik tutarının teşvik kanun koduna göre farklı muhasebe hesaplarına yansıtılabilmesi, tüm bordro tahakkukları tamamlandığında ay kapatma işleminin de aynı anda yapılabilmesi, ay kapatma işleminin iptal edilmesi ve silinmesi gereken tahakkukların toplu silinebilmesi, tek seferde birden çok personel için işten çıkarma veya işten çıkarma işleminin iptal edilebilmesi, SGK’nın “Çalışmadığına Dair Bildirim Giriş Sistemi” sayfası üzerinden çalışmayan personel için rapor aramaları işlemini pratikleştirebilmek için “Personel Ücret ve Çalışma Bilgileri” kartından SGK Sağlık Ödemeleri Sayfasının açılabilmesi gibi işlemler de gerçekleştirilebilecek.

Ayrıca Nebim olarak, Covid-19 salgının getirdiği mücbir sebepler gereği duyurulan Ekonomik İstikrar Kalkanı doğrultusunda yayınlanan teşvikleri yakından takip ediyor ve bu teşviklerden faydalanabilecek firmalar için Nebim V3 içerisinde ilgili geliştirmelerin yapılmasını da değerlendiriyoruz.

E-İrsaliye Entegrasyonu Yenilikleri

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından daha önceden duyurulduğu üzere, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, 1.7.2020 tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmiş olmak zorundadırlar.

Nebim V3’ün daha önceki versiyonlarında e-İrsaliye entegrasyonu yetenekleri sunulmaya başlanmıştı. Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen uyarlama projelerinde elde edilen deneyimler ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) 29 Şubat 2020 tarihinde www.ebelge.gib.gov.tr adresinde yayınladığı “E-irsaliye Uygulama Kılavuzu” doğrultusunda Nebim V3’ün e-İrsaliye entegrasyonu da gelişmeye devam ediyor.

20.4 versiyonuyla birlikte, daha önceki Nebim V3 versiyonlarında yayınlanmaya başlanan QNB eFinans, Sovos Foriba ve SabancıDX Edoksis hizmet sağlayıcılarının sunduğu e-İrsaliye servisleri ile entegrasyonlarda güncellemeler sunulacak. Ayrıca Doğan e-Dönüşüm’ün e-İrsaliye servisleri ile entegrasyon da desteklenmeye başlanacak.

20.4 versiyonu kapsamında sunulması planlanan diğer e-İrsaliye entegrasyonu güncellemeleri ve yeniliklerinin önde gelenleri aşağıdaki gibi özetlenebilir.

GİB’in Şubat’ta yayınladığı “E-irsaliye Uygulama Kılavuzu” doğrultusunda e-irsaliye kullanıcılarının alıcının uygulamaya kayıtlı olmasına bakmaksızın “tüm” irsaliyelerini elektronik ortamda düzenlemeleri gerektiği belirtilmişti. Nebim V3’ün 20.4 versiyonu ile birlikte, e-irsaliye uygulamasına tabi olan firmanın düzenlediği tüm sevk irsaliyeleri e-irsaliye olarak düzenlenecek.

Mağazalara merkez veya diğer mağazalardan gelen irsaliyelerin onaylanması sırasında, GİB veya firmanın hizmet aldığı özel entegratör kaynaklı bir problem nedeni ile e-irsaliyenin henüz gelen kutusuna düşmemesi durumunda ürünlerin kabul edilebilmesi sağlanacak. e-İrsaliye sistem sorunları düzeldiğinde ve irsaliye gelen kutusuna düştüğünde sistem tarafından otomatik kabul edilip yanıtlar ürün kabullerine göre gönderilebilecek.

Düzenlenen irsaliyenin dökümünün matbu olarak da alınabilmesi ve bu sayede çeki listesi gibi yükleme bilgilerini içeren dökümlerin de ayrıca alınabilmesi sağlanacak.

Oluşturulmuş “E-İrsaliye Kontrol Et Gönder” programında model ve ürün özellik bazında gruplama yapılarak irsaliyenin gönderilebilecek.

Depolar arası transfer programı ile posta adresi farklı olan (İl, İlçe, Adres No) depolara düzenlenen sevkiyatlar e-irsaliye olarak düzenlenecek.

Firmalara verilen e-irsaliye URN adresleri daha önce verilmiş olan e-fatura URN adresleri ile aynıydı. Daha sonra GİB tarafından e-irsaliye için farklı URN adresi verildi. Bu URN adresinin ayrı olarak tanımlanabilmesi sağlanacak.

Servis destek, tadilat depo hareketi gibi ara süreçlerde eksik olan hareketler e-irsaliye olarak düzenlenebilecek.

Optik ve Medikal Sektörleri için Ürün Takip Sistemi Yenilikleri

Optik ve medikal ürünlerin Ürün Takip Sistemine (ÜTS) toplu olarak bildirimi için kullanılan klasör içinde her ürün için etiket dosyası da eklenebilmekteydi. Nebim V3 ERP’de ürün bildirim dosyası oluşturmak için kullanılan “ÜTS Tıbbi Cihaz Bildirim Dosyası Oluştur” programına eklenen yeni özellikler sayesinde firmalar kendi etiket dizayn dosyalarını istedikleri bilgiler ile istedikleri formatta oluşturabilecekler ve daha önceden oluşturulan etiket dizayn dosyasını seçebilecekler.

Satış ve Pazarlama Yenilikleri

Satış sırasında müşterilere yapılacak indirim oranları, ürün grupları bazında belirlemek için kullanılan markup/hakkediş oranlarına renk seçeneği, çıkış işlemleri için süreç parametrelerine yeni eklenen “Parti seçilmediğinde envanter adetlerine göre parti kodu bulunsun” seçeneği, parti takibi yapılan ürünlerin çıkış işleminde girişi en eski olan parti kodunun (envanter kontrolü yapılarak) fiş satırına gelmesi özellikleri kullanılabilecek.

Farklı SMS tiplerinde farklı SMS servis sağlayıcıları kullanılabilecek, bu sayede toplu SMS gönderimlerinde farklı operatörler seçilebilecek, kampanya ve taksit hatırlaması gibi farklı tipteki SMS’ler için farklı hesaplar kullanılabilecek veya her bir tip SMS’in OTP veya bulk gönderileceği seçilebilecek.

Perakende Satış Yenilikleri

Nebim V3 POS’da düzenlenen faturalarda iskonto nedenlerine ek olarak daha detaylı iskonto nedeni takibi yapabilmek amacı ile “İskonto Alt Nedeni” girişi yapılabilecek.

Nebim V3 POS üzerinde çalışan Sonra Teslim Perakende Satış’ta; aynı fatura içerisinde aynı ürünün farklı teslim seçenekleri ile satılabilmesi, fatura içerisinde ürün için teslim durumu bir kere belirlendiğinde, ürünün aynı fatura içerisinde teslim durumu hep aynı kalacak şekilde eklenmesi, “Teslimat Seçeneği Değiştir” ile fatura içerisindeki istenilen ürünlerin teslim durumunun toplu olarak değiştirilebilmesi, fatura içerisinde tek bir ürün olduğu durumda faturanın silinmesine gerek olmadan teslim durumunun değiştirilebilmesi işlemleri gerçekleştirilebilecek.

Nebim V3 POS’da perakende satış işleminde, 20.4 versiyonuyla birlikte sunulması planlanan “Vodafone Avantaj Cepte” entegrasyonu kullanılabilecek.

Perakende satış iadelerinde, müşteriye nakit olarak iade yapılmak istendiğinde SMS ile müşteri doğrulaması da gerçekleştirilebilecek.

Tüm kampanyalar ile beraber çalışması istenen anında indirim kampanyalarının kullanılabilmesi için “Öncelik ve Avantajlıya Bakılmaksızın Tüm Kampanyalar ile Çalıştırılsın” seçeneği ile işaretlenen kampanyalar öncelik, avantaj ve beraber kullanılabilir kontrollerine tabi tutulmadan uygulanabilecek. Hediye kartlarına “Kullanımda SMS Doğrulaması Yapılsın” seçeneği eklenerek hediye kartı kullanımı daha güvenli bir şekilde kullanılabilecek.

Verifone MX915 YN ÖKC entegrasyonunda peşin ve taksitli fiyat desteği de kullanılabilecek. Taksitli perakende satış yapan firmalarda taksit ödemesi yapılması sırasında müşterinin tüm bakiyesini kapattığı durumda erken ödeme ıskontosu yapılabilecek. Ayrıca ödeme planı ek taksit kampanyasına ürün filtresi eklenmesiyle sadece filtrelenen ürünlerde ek taksit kampanyası aktif olabilecek.

Nebim V3 POS üzerine perakende fatura düzenlenirken, e-Fatura uygulamasına tabi olan firmaların kamu kuruluşlarına düzenledikleri faturalarda girilmesinde gereken zorunlu alanlar, kurumun VKN adresinden kamu kurumu olduğu anlaşılarak kullanıcı tarafından girilebilecek.

Bir Tax Free aracı kurumu olan Planet Payment servisleri ile Tax Free fatura entegrasyonu sunulacak.

Ayrıca, kasiyerin kullandığı Nebim V3 POS ile entegre çalışan ve müşteriye dönük olarak yerleştirilebilecek ekranlar üzerinde çalışan; müşterinin yaptığı alışverişlere istinaden yapılan alışveriş bilgilerinin, tanımlı döviz cinslerinin, alışverişi tamamlayıcı müşteriye özel ürün önerilerinin, müşterinin puan bilgisinin, en çok satan ürünlerin fotoğraflarının veya reklam videolarının gösterilebildiği “Nebim V3 POS Müşteri Ekranı” parametrelerine eklenen “Yazı Boyutu” özelliği ile farklı tipteki ekranlarda yazıların görünürlüğü iyileştirilebilecek.

Nebim V3 Guided Sales uygulaması tarafından çağırılan Nebim V3 Ürün Öneri Motoru tarafından önerilen ürünler içerisinde sezon, yıl gibi detaylara göre filtrelendirme yapılarak önerilerin daha güncel olması sağlanabilecek.

Diğer Nebim V3 Yeniliklerinden Öne Çıkanlar

Rapor filtrelerine eklenen yabancı dil desteği ile kullanıcı diline göre filtreler kaydedilebilecek, diğer kullanıcılar için hazırlanmış filtrelerin yabancı dil karşılıkları girilebilecek.

Nebim V3 Ortam Raporu’nda Hotfix işlemini yapan kullanıcı, işlem tarihi ve Hotfix ile gelen düzeltmelerin detayı da görüntülenebilecek.

Ana menüye eklenen “Hotfix Konuları” menüsü ile yayınlanmış ancak daha yüklenmemiş Hotfix’lerin içeriği, Nebim V3 ERP’den görüntülenebilecek.

Nebim V3 20.4 Versiyonu Hakkında

20.4 versiyonunu önümüzdeki ay başında yayınlamayı planlıyoruz. Nebim Blog’u takip ederek versiyon yayınlama tarihini ve planını izleyebilirsiniz.

Etiketler: #

Demo Talebi

Nebim yazılımları hakkında daha fazla bilgi almak için demo talebinde bulunun.

Demo Talebinde Bulunun

Paylaş

Facebook Twitter Google Pinterest Whatsapp Email