BLOG DEMO TALEBİ

Nebim V3’ün Nisan 2018 Versiyonu Yayınlandı (Nebim V3 Ver.18.4.1)

Nebim; Türkiye’nin önde gelen perakendeci, toptancı ve üretici markalarının tercih ettiği ERP yazılımı olan Nebim V3’ün Nisan 2018 versiyonunu kullanıcılarına sundu. Bu versiyonda; e-irsaliye desteğinden taksitli satış ve optik sektörlerine yönelik yeniliklere, zenginleşen müşteri ilişkileri fonksiyonlarından İK ve personel ücretleri yeniliklerine kadar birçok yeni uygulama ve fonksiyon yer alıyor.
 
Bu versiyonda sunulan yeniliklerin ve düzenlemelerin detaylı dokümantasyonu Nebim’in Web sitesindeki “Nebim V3 Ver.18.4.1 Versiyon Yenilikleri” sayfasında yer almakta olup, öne çıkan yenilikler aşağıda özetlenmiştir.
 
Nebim V3 e-İrsaliye
Gelir İdaresi Başkanlığı, elektronik belge uygulamalarının yaygınlaştırılması stratejisi çerçevesinde, “sevk irsaliyesi matbu evrak” yerine, elektronik ortamda elektronik belge (e-İrsaliye) olarak düzenlenmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin düzenlemelerde bulunmuştu.
 
17.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğe göre; e-İrsaliye uygulamasına tabi olan firmalar, e-İrsaliye uygulamasına tabi olan diğer firmalara düzenleyecekleri irsaliyeleri e-İrsaliye olarak düzenlemek zorunda olup, ayrıca e-İrsaliye uygulamasına tabi olan firmalar kendi mağazalarına düzenleyecekleri irsaliyeler ile mağazalarının kendi aralarında düzenleyecekleri irsaliyeleri de yine e-İrsaliye olarak düzenlemek zorundadırlar. Bununla birlikte yine e-İrsaliye uygulamasına tabi olan firmalar farklı lokasyonlarda bulunan ofis depoları arasında düzenleyecekleri irsaliyeleri de e-İrsaliye olarak düzenlemek zorundadırlar.
 
Ayrıca GİB, Nisan 2018’de, 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde güncelleme yapmak suretiyle, kullanımı başta ihtiyari olarak duyurulan e-İrsaliye uygulamasına yönelik bir tebliğ taslağı yayınlamış ve taslak tebliğde e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların 1.1.2019’dan itibaren e-İrsaliye uygulamasına dahil olacaklarını ve sevk irsaliyesi belgelerini bu tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre e-İrsaliye olarak düzenlemelerinin zorunlu olacağını belirtmişti.
 
Nebim V3’ün 18.4.1 versiyonu ile yayınlanan Nebim V3 e-İrsaliye uygulaması sayesinde, e-İrsaliye uygulamasına tabi olan firmaların Tebliğde belirtilen süreçlerde e-İrsaliye düzenleyebilmeleri sağlandı.
 
Perakende Satışta Fatura Sonrası Sevkiyat Süreçlerinin Yönetimi
Sektörde özellikle mobilya ya da beyaz eşya ürünlerinin perakende satışında, ürünlerin müşteriye teslimatının, mağazada satış esnasında fatura düzenlendikten sonra, ilerideki bir tarihte gerçekleşmesi tercih edilebiliyor. Satış anında müşteriye teslim edilmesi mümkün olmayan bu ürünler, satış anında fatura düzenlendikten sonra, merkez depolardan, dağıtım merkezlerinden veya farklı mağazalardan müşterilere sevk edilebiliyor. Ayrıca, bu tür ürünlerin peşin satış yerine taksitli (kredili / veresiye) olarak gerçekleştirilen perakende satışlarında, ürün müşteriye teslim edilmeden önce bir istihbarat süreci de yürütülüyor.
 
Nebim V3’ün 18.4.1 öncesindeki versiyonlarının kurulumlarında, müşterilere mağazada satış anında teslim edilmesi mümkün olmayan ürünlerin satışı söz konusu olduğunda, Nebim V3’ün Peşin Satış Siparişi ve Taksitli Satış Siparişi programları kullanılmakta ve müşteriye satış anında sipariş düzenlenerek sipariş sevk süreçleri çalıştırılmakta ve ilgili siparişin faturası daha sonra düzenlenmekteydi.
 
Nebim V3’ün 18.4.1 versiyonu ile, faturanın satış anında düzenlenmesi ve ürünlerin müşteriye daha sonra sevk/teslim edilebilmesi desteklenmeye başlandı. Nebim V3’ün “Perakende Satış (Peşin / Taksitli)” uygulamalarına eklenen fatura sonrası sevkiyat süreç yönetimi altyapısı sayesinde, Nebim V3 POS’ta düzenlenen peşin veya taksitli perakende satış faturası içerisindeki ürünlerin “satış teslim durumlarına” göre müşteriye hemen teslim edilebilmeleri, daha sonra farklı teslim lokasyonlarından sevk edilebilmeleri, ya da teslimat şekline satış anında karar verilebilmesi sağlandı.
 
Perakende Satış Sevkiyat Analizi ve Sevkiyat Planlama
Nebim V3’ün 18.4.1 versiyonu kapsamında yayınlanan yeni sevkiyat analizi programı sayesinde; mağazalarda düzenlenen perakende satış siparişlerinin teslim tarihlerinin ve lokasyonlarının belirlenebilmesi ve değiştirilebilmesi sağlandı. Bu programda sevkiyat araçları; plaka, şoför, marka, model, taşıyabileceği maksimum ağırlık ve hacim bilgisi gibi detaylı araç bilgileri ile tanımlanabiliyor. Ayrıca yine bu versiyonda yayınlanan yeni sevkiyat planlama programı sayesinde; analizi tamamlanmış siparişlerin içerisindeki ürünlerin, hangi araçlar ve hangi şoförler ile gönderileceklerinin belirlenmesi, planlanan sevkiyat bilgilerine istinaden irsaliye kayıtlarının oluşturulabilmesi, oluşan irsaliyeler için kamyona yükleme fişlerinin düzenlenebilmesi, düzenlenen kamyona yükleme fişlerine istinaden satır bazında ürünlerin “teslim edildi / edilmedi” bilgisinin kayıt altına alınması, herhangi bir sebep ile teslim edilemeyen ürünler için iade irsaliyelerinin oluşturularak ilgili siparişlerin tekrar analiz, planlama ve sevkiyat süreçlerine dahil edilebilmeleri sağlandı.
 
Taksitli Perakende Satış Sözleşme ve Senet Takibi
Nebim V3’ün Taksitli Satış uygulaması kapsamına Nebim V3’ün 18.4.1 versiyonunda eklenen Perakende Satış Sözleşmesi ve Senet Takibi programları sayesinde; fatura/sipariş bazında veya her taksit için ayrı ayrı evrak takibi yapılabilmesi, satış anında oluşan evrakların mağazada seri numarası ile takip edilebilmesi, oluşan evrakların merkeze sevkiyatlarının yapılabilmesi, merkezde ya da mağazada tüm bu evraklar için sayım yapılabilmesi, vadesi gelen veya yaklaşan evrakların mağazalara sevk edilebilmeleri, müşterinin yapmış olduğu ödemelere karşılık gelen evrakların bulunup seri numaralarının okutularak müşteriye teslim edilebilmesi ve ödeme sırasında mağazada bulunmayan evrakların merkezden talep edilip daha sonra müşteriye teslim edilebilmesi sağlandı.
 
Taksitli Perakende Satış İstihbarat Yönetimi Yenilikleri
Nebim V3’ün İstihbarat Anketi programına Nebim V3’ün 18.4.1 versiyonunda ek özellikler eklendi. Bu ek özelliklerle sayesinde artık taksitli alışverişler için istihbarat anketlerini yapan kişiler ve bu kişileri denetleyen kişiler, Nebim V3’te “istihbaratçı” ve “denetçi” olarak tanımlanabiliyor. Tanımlanan kişiler Nebim V3 kullanıcıları ile eşleştirilebiliyor. Adres belirterek, istihbaratçı ve denetçilerin sorumluluk alanları tanımlanabiliyor veya bu kişilerin belirtilen mağazalardan sorumlu olmaları sağlanabiliyor. “Denetçi Anketi” kavramının Nebim V3’e eklenmesi sayesinde ayrıca, istihbaratçıların yapmış oldukları anketlerden rastgele seçilen anketlerdeki müşterilere yeniden anket yapılarak, istihbaratçıların denetlenebilmesi de sağlandı. Ayrıca, mağaza bazında minimum anket puanı belirlenebiliyor ve bu sayede batak oranı yüksek olan mağazalarda daha yüksek anket puanı ile istihbarat onayı yapılabiliyor. İstihbarat, denetçi ve müşteri anketlerinde, ilgili kişilerin anket puanlarını kendi yanıtları ile artırıp azaltabilmesine imkân sağlamak amacıyla, anket bölümleri bazında yetkilendirme yapılabilmesi sağlandı.
 
Müşteri İlişkileri SMS Yönetimi
Nebim V3’ün Müşterilere Duyurular programları ile oluşturulan SMS duyuru listelerinin Nebim V3’te yönetilen indirim kampanyaları ile ilişkilendirilmeleri, buna bağlı olarak indirim kampanyalarının ve SMS gönderimlerinin performanslarının ölçülebilmesi sağlanmış oldu. Artık, gönderilen SMS’in amacına göre, müşterinin aldığı aksiyona dayanarak, belirlenen zamanlarda tekrar SMS gönderilebiliyor. Ayrıca, SMS gönderimlerinin müşterilere iletim bilgisinin Nebim V3’te takip edilerek, ulaşmayan SMS’lerin belirlenen zamanlarda tekrar gönderilmeleri de sağlandı.
 
Perakende Müşteri Segmentasyonunun Servis Olarak Çalıştırılabilmesi
Nebim V3’ün Müşteri Sadakat Yönetimi uygulamasına, Nebim V3’ün 18.4.1 versiyonunda “Perakende Müşteri Segmentasyon Servisi” eklendi. Yapılan geliştirmeler sayesinde; Perakende Müşteri Segmentasyonu programında belirtilen analiz değerlerine göre Müşteri Kampanya Listesi oluşturulabilmesi, Perakende Müşteri Segmentasyonu programındaki filtrelerin kayıt edilebilmesi ve kayıt edilen filtreler kullanılarak Perakende Müşteri Segmentasyonu programının belirtilen zamanlarda bir servis olarak çalıştırılabilmesi, servis yardımı ile belirlenen zamanlarda müşteri listelerinin oluşturulması, var olan bir listenin güncellenebilmesi ya da her seferinde yeni bir listenin oluşturulabilmesi sağlandı. Örnek bir kullanım senaryosunu ele alırsak, bu yenilikler sayesinde; geçen sene yeni sezon ürünlerinden alışveriş yapmış, ama bu sene hiç alışveriş yapmamış müşteriler için bir müşteri listesinin oluşturulup, bu listenin SMS duyurularında hedef kitle olarak kullanılabilmesi ve bu listedeki müşterilerin Nebim V3’te yönetilen indirim kampanyaları ile ilişkilendirilerek kampanya başarısının ölçülebilmesi ve müşterilerin kampanya duyarlılıklarının daha iyi analiz edilebilmeleri sağlanmış oldu.
 
Nebim V3 POS ve Verifone EFT-POS Entegrasyonu
Nebim V3’ün 18.4.1 versiyonunda, Nebim V3 Mağaza için Verifone EFT-POS Entegrasyonu adlı yeni bir uygulama yayınlandı. Bu uygulama kapsamında; Nebim V3 POS’un POS Terminali Kart girişinde yer alan POS Modları’na “Verifone Bank Pos” seçeneği eklendi. Bu mod seçildiğinde, Nebim V3 POS’ta ödeme ekranında kredi kartı bölümünde manuel kredi kartı seçimi kaldırılarak, kredi kartı ödemesi almak için Verifone EFT-POS cihazı ile entegrasyon çalıştırılıp, yanlış kart seçimine bağlı kullanıcı hatalarının engellenmesi ve kredi kartı bilgilerinin veri tabanına doğru bir şekilde kaydedilmesi sağlandı. Ayrıca, iade işlemlerinde işlemin Nebim V3 POS’tan başlayıp EFT-POS cihazına gönderilmesi de sağlandı.
 
Personel İzinlerinin Saatlik Girilebilmesi
Personel izin işlemlerinde Nebim V3’ün 18.4.1 öncesindeki versiyonlarında günlük olarak girilebilen izinlerin artık istendiğinde saatlik olarak da girilebilmesi, izinlerin bir günlük çalışma saatine ulaştığında günlük izin olarak kabul edilmesi ve ayrıca saatlik izin taleplerinin “Nebim V3 Self Servis İnsan Kaynakları” programında da girilebilmesi sağlandı.
 
Personel Ücret Bordrosu Yenilikleri
Nebim V3’ün Personel Ücretleri uygulamasını kullanan firmalarda personeller için hesaplanan AGİ (Asgari Geçim İndirimi) tutarları, ilgili ayın ay kapatma işlemi sonrasında hesaplanmaktaydı. Nebim V3 18.4.1 versiyonu ile birlikte, AGİ’nin bordro tahakkuku sırasında her bir hakkedilen kazanç için hesaplanması sağlandı. Bununla birlikte artık ay kapatmadan düzenlenen her bordroda AGİ tutarı görülebiliyor. Ayrıca, daha önceki versiyonlarda; ücret bordrosu, tahakkuk ve puantaj ekranında fazla mesai saatleri sadece saat olarak girilebilmekteydi. Nebim V3 18.4.1 versiyonu ile birlikte; özellikle bayram tatili gibi dönemlerde ortaya çıkan fazla mesai saatlerinde gün değerlerinin girilebilmesi ve sistem tarafından normal günlük çalışma saatine göre saat hesaplamasının yapılabilmesi sağlandı.
 
Optik Sektöründe ÜTS’den Ürün Kartı Oluşturulması ve İrsaliyenin Alınabilmesi
Optik sektöründe çalışan firmaların, Sağlık Bakanlığı’nın yönettiği Ürün Takip Sistemi’nde (ÜTS) bekleyen alma bildirimlerinin Nebim V3’ten görüntülenebilmesi ve bu bildirimlerden satın alma irsaliyesi oluşturulabilmesi sağlandı. İrsaliye oluşturulurken, Nebim V3 ERP’de bulunmayan ürünlerin kartlarının Nebim V3’te oluşturulması da sağlandı.
 
Performans iyileştirmeleri
Nebim V3’ün 18.4.1 versiyonu kapsamında; veri tabanı ve uygulama katmanlarında birçok performans iyileştirmesi gerçekleştirildi. Perakende satışların muhasebe entegrasyonu işleminde ve entegre edilen fişlerin silinmesinde hem performans artışı elde edildi, hem de aynı anda yapılan işlemlerde veri tabanında ortaya çıkabilecek kilitlerin önüne geçildi. Ayrıca, sipariş veya irsaliye bazlı fatura giriş işlemlerinde çoklu seçimlerin yüksek adette olduğu durumlarda, faturaların daha kısa sürede oluşturulabilmeleri sağlandı. Veri tabanı seviyesinde yapılan performans iyileştirme çalışmaları sayesinde artık yeni Nebim V3 kurulumlarında, hareket tabloları non-clustered index yapısı yerine clustered index yapısında oluşturulacaklar. Ayrıca, Nebim V3 genelinde kullanılan form döküm sorguları revize edilerek view kullanımı yerine doğrudan transaction tablolarından sorgulama yapılması sağlandı.
 

Nisan 2018 Versiyon Yenilikleri Hakkında Detaylı Bilgi

Versiyon ile gelen yeniliklerin daha detaylı anlatıldığı “Nebim V3 Ver.18.4.1 Versiyon Yenilikleri” dokümanı, Nebim’in Web sitesinden indirilebilir.
Nebim V3 kullanıcıları, versiyon ile gelen yeni uygulamaların tanıtıldığı sınıf eğitimleri ve versiyon ile gelen yeniliklerle güncelleştirilen Nebim V3 sınıf eğitimleri hakkında detaylı bilgiyi, Nebim’in Web sitesindeki Eğitim Takvimi sayfasından takip edebilirler. Ayrıca Nebim V3 kullanıcıları, Nebim’in kullanıcılarına NebimExtra versiyon güncelleme ve destek anlaşması kapsamında sunduğu eğitim portali olan Nebim Akademi’ye yüklenecek olan versiyon yenilikleri eğitimlerini ve videolarını da izleyebileceklerdir.

Nisan 2018 Versiyonunu Yüklemek ve Daha Fazla Bilgi İçin

NebimExtra versiyon güncelleme ve destek anlaşması olan firmalar ve uyarlama projeleri devam etmekte olan firmalar, Nebim V3’ün yeni versiyonunu yüklemek için destek sorumluları ile iletişime geçebilirler.
Özellikle daha eski Nebim V3 versiyonlarından Nebim V3 18.4’e yükseltme yapmayı planlayan firmaların Bilgi İşlem Yöneticilerinin versiyonu yükseltmeden önce, NebimExtra destek portalinde, Güncellemeler / Raporlar menüsünden ulaşılabilen “Nebim V3 Ver.18.4.1 için Versiyon Yükseltme Kılavuzu”ndaki uyarıları okumaları ve talimatları takip etmeleri önerilmektedir. Bilgi İşlem Yöneticilerinin, firmalarındaki versiyon yükseltme sürecini planlarken, özellikle bu versiyon ile birlikte yürürlüğe alınan lisans kontrolü süreci ile ilgili bilgilendirmeyi ve versiyon yükseltme işlemi öncesi çalıştırılması gereken kontrol programının anlatıldığı detayları dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
NebimExtra anlaşması olmayan firmalar ise yeni versiyon ve NebimExtra versiyon güncelleme ve destek anlaşması hakkında daha fazla bilgi edinmek için müşteri temsilcileri ile görüşebilirler.
Etiketler: # #

Demo Talebi

Nebim yazılımları hakkında daha fazla bilgi almak için demo talebinde bulunun.

Demo Talebinde Bulunun

Paylaş

Facebook Twitter Google Pinterest Whatsapp Email