BLOG DEMO TALEBİ

Nebim V3’ün 22.10 Versiyonu Yayınlandı

Türkiye’nin önde gelen perakendeci, toptancı ve üretici markalarının tercih ettiği ERP yazılımı olan Nebim V3’ün 22.10 versiyonunu yayınlandı. 

Bu versiyonda; Nebim V3 Mobil Mağaza uygulaması yenilikleri, yurt dışı mağaza kullanıcıları için yeni eklenen Nebim V3 arayüz kullanıcı dilleri ve yeni mali yazıcı entegrasyonları, Azerbaycan’daki Umico Müşteri Sadakat Sistemleri ile entegrasyon, müşteri iletişim izinlerinde yurt dışı telefon numaralarının da kullanılabilmesiyle ilgili geliştirme, Dufry entegrasyonuyla ilgili yenilikler, Paro ve Chippin entegrasyonlarıyla ilgili yenilikler, finans, muhasebe, alım-satım-sevkiyat süreçleriyle ilgili yenilikler ve İnsan Kaynakları ve Personel Ücretleri ile ilgili yenilikler başta olmak üzere yeni uygulamalar ve mevcut uygulamalara eklenen yeni fonksiyonlar yer alıyor.

Bu versiyonda sunulan yeniliklerin ve düzenlemelerin detaylı dokümanı Nebim’in Web sitesindeki “Nebim V3 Ver.22.10.1 Versiyon Yenilikleri” sayfasında yer almakta olup, öne çıkan yenilikler aşağıda özetlenmiştir.

Nebim V3 Mobil Mağaza Uygulaması Yenilikleri

Nebim V3’ün 21.10 versiyonu ile yayınlanan; hem mağaza içerisindeki mal kabul, sevkiyat, etiket, sayım gibi operasyonları yürüten mağaza çalışanlarının tüm bu işlemleri tek bir mobil uygulama üzerinde gerçekleştirebilmesini; hem de reyonda çalışan satış danışmanlarının ürün envanter sorgulama, perakende müşteriden reyonda sipariş alma gibi işlemleri aynı uygulama üzerinde yapabilmesini sağlayan Nebim V3 Mobil Mağaza uygulaması gelişmeye devam ediyor.

Nebim V3 Mobil Mağaza uygulamasında bu versiyonla birlikte; 

 • İş ortağından yapılan sevkiyatların onaylanması, iş ortağı merkezine iade sevkiyat yapılması ve iş ortağı mağazalarına ürün sevkiyatı yapılması işlemlerinin yapılabilmesi sağlandı. 
 • Mağaza envanterini birden fazla depo olarak tutan mağazalar için, “Envanter Bilgisi” alanında mağazanın depoları bazında envanter gösterimi sağlandı.
 • Etiket yazıcısı olarak Bixolon SPP- L310 model yazıcı desteği eklenerek, ZPL ve CPCL formatlarında etiket dökümü yapılabilmesi sağlandı.
 • Mağaza Sevkiyat fişlerinin tarihlerinin, girilen yetkilere göre kontrol edilip fiş giriş işlemine, yetkiye göre devam edilebilmesi sağlandı. 
 • Etiketi dökülecek ürün bilgileri girildikten sonra, ilgili ürüne ait bilgiler listelenirken “İlk Fiyat” ve “Fiyat” alanları arasında tutarsal fark var ise ilgili alanların kullanıcıyı uyaracak şekilde listelenmesi sağlandı.
 • Müşteri Sorgula butonu ile müşterinin bulunup alışveriş sepetine giriş yapmadan ürün seçimi yapılabilmesi sağlandı.
 • Alışveriş Sepeti formu içerisinde “Ödeme Planı” ve “Satış Sorumlusu” bilgi girişleri zorunlu ise form açıldığında bu alanların görünür gelmesi sağlandı.
 • “Depolar Arası Transfer” işlevi eklenerek, mağazanın kendi depoları arasındaki transfer fişlerinin yapılabilmesi sağlandı.

Yurt Dışı Mağaza Kullanıcıları için Yeni Eklenen Nebim V3 Arayüz Dilleri

Nebim V3’ün desteklediği arayüz dillerine; Portekizce, Letonca, Moğolca ve Bulgarca eklenerek Nebim V3 POS’un bu dillerde de çalışabilmesi sağlandı.

Yurt Dışı Mağazaları için Yeni Mali Yazıcı Entegrasyonları 

Nebim V3 POS’un Türkiye dışındaki farklı ülkelerde entegre olduğu mali yazıcı çözümleri genişlemeye devam ediyor.

Bu versiyon ile eklenen mali yazıcı entegrasyonlarında;

 • Bulgaristan’da perakende satış yapan mağazalarda mali onaylı yazıcı olarak, Nebim V3 POS için Datecs FP700 Fiscal Printer entegrasyonu eklenerek Bulgaristan’ da Nebim V3 POS’tan entegre olarak fiş yazdırılabilmesi sağlandı.
 • Almanya’da perakende satış yapan mağazalarda, Nebim V3 POS için N2 Anima KasssenSichV-TSE POS Cihazı Entegrasyonu eklenerek Almanya ve Avusturya’da Nebim V3 POS ile entegre olarak POS cihazı üzerinden ödeme alınabilmesi sağlandı.
 • Sırbistan’da perakende satış yapan mağazalarda mali onaylı yazılım olarak, Nebim V3 POS için Softek ESIR Link Entegrasyonu eklenerek Sırbistan’ da Nebim V3 POS’tan entegre olarak fiş yazdırılabilmesi sağlandı.
 • Azerbaycan’da perakende satış yapan mağazalarda mali onaylı donanım olarak, Nebim V3 POS için NBA Token USB entegrasyonu eklenerek Azerbaycan’da Nebim V3 POS’tan entegre olarak fişlerin NBA Token USB’ye gönderimi sağlandı.

Azerbaycan’daki Umico Müşteri Sadakat Sistemleri ile Entegrasyon

Azerbaycan’da sadakat kart yönetim servisi olarak perakende firmaları tarafından yaygınlıkla kullanılan UMICO firmasının servisleri ile perakende satış entegrasyonu yapılarak, Nebim V3 POS ile perakende satış faturasında Umico Kart Numarası ile puan sorgulama ve kullanma işlemleri yapılabilmesi sağlandı.

Müşteri İletişim İzinlerinde Yurt Dışı Telefon Numaralarının Da Kullanılabilmesi 

Yurtdışı telefon numarasının perakende müşteri kartına tanımlanabilmesi sağlandı. Böylece girilen yabancı telefon numarası; Türkiye’de kullanılan ve 5XX’ li olarak maskelenen cep telefonu numarası ile yapılan işlemlerdeki gibi, OTP SMS ve Bulk SMS gönderilebilecek ve İleti Yönetim Sistemi (İYS) ve Elektronik Ticaret Kanunu (ETK) izinlerinin alınmasında kullanılabilecek hale getirildi.

Dufry Entegrasyonu Özellikleri

Nebim’in daha önceki versiyonlarında Sabiha Gökçen Havalimanı içerisinde gümrüksüz satış alanları için faaliyet gösteren “Dufry” ile entegrasyon yapılmış ve ilgili versiyon ile kullanıma sunulmuştu. Bu versiyon ile havalimanı iç hat mağazalarında da “Dufry” ile entegrasyon yapıldı. Dufry mağazası için FTP kullanıcı bilgisi, parola, Dufry mağaza tanımlamaları ve yurt içi mağaza için kur tipi parametrelerinin girilebilmesi sağlandı.


Paro ve Chippin Entegrasyonu

Hem Paro hem de Chippin üyesi olan perakende müşterinin, ödeme formu açıldığında ödeme sürecini Chippin ile tamamlayabilmesi için mevcut entegrasyonda geliştirmeler yapıldı. Paro üyesi müşteri aynı zamanda Chippin üyesi değil ise Paro tarafından verilen mesajların kullanıcıya gösterilmesi sağlandı.

Alım, Satım ve Sevkiyat Süreçleri Yenilikleri

Alım, Satım ve Sevkiyat süreçleriyle ilgili yeni fonksiyonlar eklenmeye devam ediyor.

Bu versiyon ile birlikte;

 • Rezervasyon, Sevk Emri, İrsaliye ve Fatura Sihirbazlarının sonuç formlarına “Görünümü Kaydet” ve “İlk Durumuna Getir” seçenekleri eklenerek, kullanıcının kendi sütun tasarımını saklaması ve listelenen kolonları özelleştirebilmesi sağlandı.
 • Alım, Satım, Sevkiyat Süreç Parametreleri altına ilgili fatura süreçleri için “İskontolar Ayrı Hesapta Vergi Dahil Tutulacak” parametresi eklenerek, faturalardan oluşan muhasebe fişlerinde, faturaya yapılan iskontoları muhasebe tarafında ayrı hesapta iskonto dahil işleyerek takip edebilmesi sağlandı. 
   
 • Alt Müşteri hesaplarına “Kampanya Grubu, Ödeme Planı Grubu ve İskonto” grubu tanımlanması ve fiş girişlerinde alt müşteri girildiğinde kontrol edilmesi sağlandı.
 • Set ürün kartı içerisindeki “Set İçeriği” elementinde bulunan içerik ürün kodu alanına yine bir set ürünün tanımlanabilmesi sağlanarak, Set Yap (Birleştir) ve Set Boz (Ürün Çöz) işlemlerinde içerik ürün kodu olarak tanımlanan set ürünün envanter hareketine dahil edilmesi sağlandı.
 • Ürün Dosyası Kütüphanesinde bulunan Kütüphanedeki Dosyayı Değiştir, Dışarıya Çıkar programına eklenen “Kullanım Dışı” seçeneği ile kayıt edilerek, stok fişlerinde bulunan “Fiş Satırlarını Dosyadan Al > Ürün Dosyası Kütüphanesi” seçeneği ile çağırılmasının engellenmesi sağlandı.

Finans ve Muhasebe Yenilikleri

Nebim V3 Finans ve Muhasebe modülleri gelişmeye devam ediyor.

Bu versiyon ile birlikte;

 • Bankadan Alınan Krediler programında Finans İşlem Tipi girişi yapılabilmesi ve bankadan alınan kredi fişine bağlı olarak oluşan gider tahakkukları ve taksit ödemeleri hareketlerine bankadan alınan krediler fişinde girilen finans işlem tipinin yazılması sağlandı.
 • Toptan Müşteri ve Tedarikçi kartlarına “Kullanılabilir Para Birimleri” elementi eklenerek, seçilen para birimleri ile işlem yapılabilmesi sağlandı.
 • Nakit kasa hesabında minimum bakiye tutarı tanımlanması ve kasa hareketi oluşturacak işlemlerde minimum bakiye tutarının altına düşmeyecek şekilde işlemlerin kontrol edilmesi sağlandı.
 • Verilen Garanti Mektubu kartına Cari Hesap Tipi olarak “Toptan Müşteri” seçimi ve “süresiz” seçeneği eklendi.
 • Maliyet Merkezi kodlarının belirlenen iş ortaklarında kullanılması istenen durumlarda, iş ortağı bazında kullanıma izin verebilmek için Maliyet Merkezi kartına “Geçerli Olduğu İş Ortakları” elementi eklenerek, yetkilendirme sağlandı.
 • Personel Masraf Faturası işlenirken, e-belge olan bir fatura için faturayı kaydetme aşamasında “e-belge portalı üzerinden girildi” ve “e-belge numarası” bilgileri sorularak kayıt yapılması sağlandı.
 • Muhasebe hesap kartına “Kullanılabilir Para Birimleri” elementi eklenerek, seçilen para birimleri ile işlem/fiş girişi yapılabilmesi sağlandı.

İnsan Kaynakları ve Personel Ücretleri Yenilikleri

Bordro tahakkuklarını departman detayı olmadan muhasebeye entegre eden firmalar için, Tahakkukları Muhasebeye İşle programına “Muhasebe Fişleri Kümülatif Oluşturulsun (Personel Detayı Olmadan)” seçeneği eklenerek, hesap bazında kümülatif fiş oluşturulması sağlandı.

22.10 Versiyon Yenilikleri Hakkında Detaylı Bilgi

Versiyon ile gelen yeniliklerin daha detaylı anlatıldığı “Nebim V3 Ver.22.10.1 Versiyon Yenilikleri” dokümanı, Nebim’in Web sitesinden indirilebilir.

Nebim V3 kullanıcıları, versiyon ile gelen yeniliklerin de tanıtıldığı sınıf eğitimleri hakkında detaylı bilgiyi, Nebim’in Web sitesindeki Eğitim Takvimi sayfasından takip edebilirler. Ayrıca Nebim V3 kullanıcıları, Nebim’in kullanıcılarına NebimExtra versiyon güncelleme ve destek anlaşması kapsamında sunduğu eğitim portali olan Nebim Akademi’ye yüklenecek olan versiyon yenilikleri eğitimlerini ve videolarını da izleyebileceklerdir.

22.10 Versiyonu Yüklemek ve Daha Fazla Bilgi İçin

NebimExtra versiyon güncelleme ve destek anlaşması olan firmalar ve uyarlama projeleri devam etmekte olan firmalar, Nebim V3’ün yeni versiyonunu yüklemek için destek sorumluları ile iletişime geçebilirler. NebimExtra anlaşması olmayan firmalar ise yeni versiyon ve NebimExtra versiyon güncelleme ve destek anlaşması hakkında daha fazla bilgi edinmek için müşteri temsilcileri ile görüşebilirler.

Etiketler: #

Demo Talebi

Nebim yazılımları hakkında daha fazla bilgi almak için demo talebinde bulunun.

Demo Talebinde Bulunun

Paylaş

Facebook Twitter Google Pinterest Whatsapp Email