BLOG DEMO TALEBİ

Nebim V3 ve Nebim Winner Yazılımlarında Elektronik Ticaret Kanunu ile İlgili Düzenleme

Elektronik Ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun ve uygulamaya ilişkin yönetmelik esasları 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girdi.

Eğer siz de müşterilerinize telefon, çağrı merkezleri, faks, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti (SMS) gibi araçlar kullanarak elektronik ortamda ticari amaçlı toplu reklam ve duyuru bilgilendirmeleri yapıyorsanız, bilmeniz gereken önemli hususlar ve kullandığınız Nebim yazılımında gerçekleştirdiğimiz düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir:

1.Elektronik Ticaret Kanunu ve uygulamaya ilişkin yönetmelikle ilgili Nebim’in Nebim V3 ve Nebim Winner yazılımlarında yapmış olduğu düzenlemeler

2. Elektronik Ticaret Kanunu ve uygulamaya ilişkin yönetmelikle ilgili bilmeniz gereken detaylar,

1. Elektronik Ticaret Kanun ve uygulamaya ilişkin yönetmelikle ilgili Nebim’in Nebim V3 ve Nebim Winner yazılımlarında yapmış olduğu düzenlemeler

1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren olan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesine ilişkin Kanun ve uygulamaya ilişkin yönetmelik kapsamındagerekli değişiklikler Nebim V3 ve Nebim Winner’da düzenlenmiştir.

Nebim V3’teki Düzenlemeler

1. Nebim V3’te daha önce; müşteriler, müşteri adayları, müşteri bağlantılı kişileri ve tedarikçiler için SMS göndereceğiniz cep telefon numaraları ve e-mail göndereceğiniz e-mail adresleri gibi tüm iletişim adresleri için “reklam duyuru gönderilebilir onayı” bilgisi zaten saklanıyordu. Ancak saklanan bilgi, sadece en son onay bilgisinden ibaret idi. Nebim V3’te yapılan son düzenleme sayesinde artık bu bilginin ne zaman değiştiğinin, opt-in (onay verilmesi) mi yoksa opt-out (onayın kaldırılması) olarak mı işaretlendiğinin, tüm tarihçesi ile saklanabilmesi sağlandı. Bu sayede Nebim V3 veritabanınızdaki müşterilerinizin, müşteri adaylarınızın, bağlantılı kişilerin ve tedarikçilerinizin toplu iletişim için ne zaman onay verip ne zaman onaylarını kaldırdıklarını, kanunda belirtilen şikayet senaryolarında ya da itilaflarda tüm tarihçesi ile sorgulayabileceksiniz. Opt-in ve opt-out bilgi girişlerini ve güncellemelerini Nebim V3 ekranlarından manuel yapabileceğiniz gibi Microsoft Excel aracılığı ile de toplu olarak giriş ve güncelleme yapabilirsiniz.

2. Nebim V3, toplu SMS ve e-mail gönderimlerinde, veritabanınızdaki iletişim bilgilerindeki güncel onay bilgisini kullandığı için, sadece reklam ve duyuru gönderimine izin veren iletişim adreslerine, kanuna ve uygulamaya ilişkin yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak, güvenle ve pratik bir şekilde gönderim yapmanızı sağlar. (Not: Bu, eski Nebim V3 versiyonlarında da sağlanıyordu.)

3. 1 Mayıs 2015 öncesi kayıtlara ilişkin reklam ve duyuru gönderimi için yine yönetmelikte belirtilen “zımni onay” kabulü esasına göre, mevcut eski müşteri kayıtlarının otomatik olarak kontrol edilerek, daha önce alışveriş bağlantısının olup olmadığı kontrolünün bir SQL çalıştırılarak yapılması sağlanmıştır. Bu sayede 1.5.2015 tarihinden önceki kayıtlar için alışveriş bağlantısı olan müşterilerin mevcut iletişim adreslerinin, alışverişin yapıldığı tarih itibariyle”opt-in” olarak otomatik işaretlenmesi, alışveriş bağlantısı olmayan müşteri kayıtlarının iletişim adreslerinin ise otomatik olarak “opt-out” olarak işaretlenmesi ve bu sayede eski kayıtların düzenlenmesi sağlanmıştır.

1 Mayıs 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe giren bu kanun ve uygulamaya ilişkin yönetmelik kapsamında Nebim V3 ‘te yapılan düzenlemeler, bugün gün içerisinde yayınlanması planlanan Nebim’in yeni hotfix’inde yer almaktadır. Önümüzdeki günlerde gelen bu yeniliklerin uygulama videolarını da NebimExtra’dan izleyebilirsiniz.

Nebim Winner’daki Düzenlemeler

 1. Nebim Winner’de daha önce; müşteriler ve tedarikçiler için SMS göndereceğiniz cep telefon numaraları ve e-mail göndereceğiniz e-mail adresleri gibi tüm iletişim adresleri için “reklam duyuru gönderilebilir onayı” bilgisi zaten saklanıyordu. Ancak saklanan bilgi, sadece en son onay bilgisinden ibaret idi. Nebim Winner’da yapılan son düzenleme sayesinde artık bu bilginin ne zaman değiştiğinin, opt-in (onay verilmesi) mi yoksa opt-out (onayın kaldırılması) olarak mı işaretlendiğinin, tüm tarihçesi ile saklanabilmesi sağlandı. Bu sayede Nebim Winner veritabanınızdaki müşterilerinizin ve tedarikçilerinizin toplu iletişim için ne zaman onay verip ne zaman onaylarını kaldırdıklarını, kanunda belirtilen şikayet senaryolarında ya da itilaflarda tüm tarihçesi ile sorgulayabileceksiniz. Opt-in ve opt-out bilgi girişlerini ve güncellemelerini Nebim Winner ekranlarından manuel yapabileceğiniz gibi Microsoft Excel aracılığı ile de toplu olarak giriş ve güncelleme yapabilirsiniz.
 2. Nebim Winner, toplu SMS ve e-mail gönderimlerinde, veritabanınızdaki iletişim bilgilerindeki güncel onay bilgisini kullandığı için, sadece reklam ve duyuru gönderimine izin veren iletişim adreslerine, kanuna ve uygulamaya ilişkin yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak, güvenle ve pratik bir şekilde gönderim yapmanızı sağlar.
 3. 1 Mayıs 2015 öncesi kayıtlara ilişkin reklam ve duyuru gönderimi için yine yönetmelikte belirtilen “zımni onay” kabulü esasına göre, mevcut eski müşteri kayıtlarının otomatik olarak kontrol edilerek, daha önce alışveriş bağlantısının olup olmadığı kontrolünün bir SQL çalıştırılarak yapılması sağlanmıştır. Bu sayede 1 Mayıs 2015 tarihinden önceki kayıtlar için alışveriş bağlantısı olan müşterilerin mevcut iletişim adreslerinin, alışverişin yapıldığı tarih itibariyle “opt-in” olarak otomatik işaretlenmesi, alışveriş bağlantısı olmayan müşteri kayıtlarının iletişim adreslerinin ise otomatik olarak “opt-out” olarak işaretlenmesi ve bu sayede eski kayıtların düzenlenmesi sağlanmıştır.

1 Mayıs 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe giren bu kanun ve uygulamaya ilişkin yönetmelik kapsamında Nebim Winner’da yapılan düzenlemeleri içeren yeni EXE ve SQL’i Nebim Müşteri Destek Yöneticinizden alabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde gelen bu yeniliklerin uygulama videolarını da NebimExtra’dan izleyebilirsiniz.

2.  Elektronik Ticaret Kanun ve uygulamaya ilişkin yönetmelikle ilgili bilmeniz gereken detaylar aşağıda özetlenmiştir.

Ticari elektronik ileti, alıcıya ancak önceden onayı alınmak kaydıyla gönderilebilir. Kanun’da da açıkça düzenlendiği üzere, ticari elektronik ileti gönderiminin ön koşulu, “Alıcının, gerçek ya da tüzel kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak mal ve hizmetini tanıtmak veya imajını artırmak amacıyla kendisine ait elektronik iletişim adreslerine ticari elektronik iletilerin gönderilmesine ve/veya bu iletişim adresi dahil olmak üzere diğer kişisel verilerinin açıkça bilgilendirilmek kaydıyla paylaşılması veya kullanılmasına ilişkin irade beyanı” olarak belirtilmiş.

Bu çerçevede, alıcıdan alınacak onay kapsamında ileti gönderimine  ilişkin  onayın  yanı  sıra,  kişisel  verilerin ilgili kişinin açıkça bildirilmesi kaydıyla paylaşılması ve kullanılmasına  ilişkin  de  bir  onay  temini  zorunludur.

Alıcılardan Onay Alınması (Opt-In):

Alıcıdan onay alındığını ispat yükü hizmet sağlayıcılara ait olup, onay alınmasına ilişkin olarak yönetmelik kapsamında aşağıdaki düzenlemelere yer verilmiştir:

 • Yazılı olarak alınan onayda, onayı verenin imzası olmalıdır.
 • Elektronik iletişim araçlarıyla alınacak yazılı veya sözlü onayda, alıcının olumlu bir irade beyanının alınmış olması zorunludur. Alıcının sessiz kalması durumunda onay isteği zımni olarak reddedilmiş sayılır.
 • Onayın ticari elektronik ileti gönderilmek amacıyla alındığı ibaresine onay içeriğinde açıkça yer verilir.
 • Onayda, ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanacağı bilgisine yer verilir.
 • Onay, abonelik sözleşmesi, satış sözleşmesi ve üyelik sözleşmesi gibi herhangi bir sözleşmeye dahil edilmeden ayrı bir şekilde alınır.
 • Elektronik posta adresi ve telefon numarası gibi elektronik iletişim adreslerinin internet üzerinden verilmesi suretiyle alınacak onaylarda, iletişim adresinin türüne bağlı olarak, doğrulama kodu veya doğrulama bağlantı adresi ile alıcılara bu adres beyanının doğrulatılması şartı aranır.
 • İnternet bankacılığı gibi kişisel bilgilerin ancak doğrulanarak girildiği elektronik ortamlarda onay için yeniden doğrulama şartı aranmaz.
 • İş ortakları, iştirakler veya üçüncü kişiler gibi açık olmayan ibareler kullanılarak genel nitelikte onay alınamaz. Bu gerçek veya tüzel kişiler onayda ayrı ayrı gösterilmek zorunda’dır.
 • Hizmet sağlayıcı aldığı onayı, kendisine ait olan sözleşmeye bağlı olarak faaliyette bulunan bayi işletme ve özel yetkili işletmelere içerikte yer vererek de kullanabilir.
 • Elektronik ortamlarda alınacak onaylarda onay metni içerisinde olumlu irade beyanını gösteren ibare, önceden işaretlenmiş bir şekilde yer alamaz.

Alıcıların Red Hakkı (Opt-Out):

Kanun’da da belirtildiği şekilde, alıcılara diledikleri zaman, hiçbir gerekçe göstermeksizin, ticari elektronik iletileri almayı (onayı bütünüyle geçersiz kılacak şekilde) reddetme imkanı getirilmiştir. Alıcıların bu imkanı kullanması için hizmet sağlayıcı tarafından ret bildirimi için gerekli müşteri hizmetleri numarası, kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine özgülenmiş bir URL adresi gibi erişilebilir iletişim adresinin ileti kapsamında sunulması zorunlu kılınmıştır.

Red imkanı verilen yöntem, iletinin gönderildiği yöntem ile aynı olmalı (kısa mesaj, elektronik posta, arama, faks gibi hangi yöntemlerle gönderildiyse, ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde aynı yöntemle sağlanmalıdır) ve red imkanı her bir  ticari elektronik iletide yer almalıdır. Buna ek olarak, ret bildirimi için verilen adreslerin önünde bunu belirten kısa bir ibareye yer verilmesi de yönetmelik kapsamında zorunlu tutulmuştur.

Hizmet sağlayıcılar alıcının reddettiğine ilişkin talebin kendilerine ulaşmasını takip eden üç iş günü içinde alıcıya ticari elektronik ileti göndermeyi durdurmakla yükümlü kılınmıştır.

Mevcut eski verilerin durumu:

Yönetmelikte mevcut verilerin onay durumlarıyla ilgili olarak 1 Mayıs 2015 öncesinde, hizmet sağlayıcı ve alıcı arasında doğrudan mal veya hizmet temini ilişkisi olması kaydıyla, ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla alıcıların elektronik iletişim adreslerinin alınması ile oluşturulan veri tabanlarının onaylı olduğu (zımni onay) kabul edilmiştir. Ancak bu veri tabanlarının, bu kapsamda bir onay alınmamış olması halinde, ticari iş ortakları, iştirakleri veya üçüncü kişiler gibi başkası adına gönderilecek ticari elektronik iletiler için kullanılmasına izin verilmemiştir.

Onayın yazılı olması halinde alıcının imzasını taşıması, elektronik ortamda alınması halinde ise olumlu irade beyanını içermesi kaydıyla 1 Mayıs 2015 tarihinden önce oluşturulan veri tabanları da ayrıca onaylı kabul edilmiştir.

İspat Yükümlülüğü:

Hizmet sağlayıcı, kendisiyle ilgili şikayet konusu iddialara yönelik olarak hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlü kılınmıştır. Bu kapsamda, gönderilen ticari elektronik iletilere ilişkin elektronik kayıtların 6 ay süreyle saklanması ve talep halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunulması öngörülmüştür.

Ticari Elektronik İletinin İçeriği:

Yönetmeliğin 5. maddesine göre, ticari elektronik iletinin içeriği öncelikle alıcıdan alınan onaya uygun olmalıdır. Yönetmelik ayrıca, ticari elektronik ileti kapsamında aşağıdaki bilgilere yer verilmesini öngörmüştür:

 • Ticaret unvanı, tescilli marka adı ve işletme adı bilgilerinden en az biri (Kısa mesaj gibi sınırlı alanlar kullanılarak gönderilen ticari elektronik iletide, ticaret unvanına yer verilmesi halinde; unvan, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla kısaltılarak kullanılabilir.)
 • Elektronik iletişim aracının türüne bağlı olarak hizmet sağlayıcının telefon numarası, faks numarası, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgilerinden en az
 • Tanıtım ve bilgilendirme gibi ticari iletişimin belirlenebilir olmasını sağlayan bir ibare (İletinin başlangıcında; kısa mesaj yoluyla gönderilen iletilerde iletinin başlangıcında, elektronik posta yoluyla gönderilen iletilerde konu bölümünde, sesli aramalarda ise görüşmenin başlangıcında yer verilir.)
 • İletide indirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunlar olması halinde, iletinin bu amacının açıkça belirlenebilir olması sağlayan ibareler, promosyonların geçerlilik süresi ve alıcının bunlardan faydalanmak için yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülüklere ilişkin şartlar (açık ve şüpheye yer vermeyecek şekilde, bu hususlara özgülenmiş bir URL adresi veya müşteri hizmetleri numarası gibi kolay bir şekilde ulaşılabilecek yöntemlerle sunulmalıdır).

Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin Düzenlemeler:

Hizmet sağlayıcılar, yönetmelik çerçevesinde yapmış oldukları işlemler nedeniyle elde ettikleri kişisel verileri (5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla) saklamakla ve hukuka aykırı olarak bunlara erişilmesini ve işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini sağlamakla yükümlü tutulmuştur.

Ayrıca, Kanun’da da belirtildiği şekilde, kişisel verilerin ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletilmesi ve başka amaçlarla kullanılması yasaklanmış olup veriler yalnızca alındıkları amaca uygun olarak kullanılabilecektir.

Aracı Hizmet Sağlayıcılara ilişkin Düzenlemeler:

Yönetmelik kapsamında “Başkalarının mal ve hizmetini tanıtmaya veya imajını artırmaya yönelik içeriği göndermek amacıyla onay alan ve alıcılara ticari elektronik ileti gönderenler aracı hizmet sağlayıcı” olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda ticari iş ortakları, iştirakleri veya üçüncü kişilerin mal ve hizmetlerini tanıtmak ve bunların imajını artırmak için ticari elektronik ileti gönderenler ve (ii) Elektronik Ticarette Sözleşme ve Siparişler Hakkında Yönetmelik1 kapsamında tanımlı aracı hizmet sağlayıcılardan elektronik ortam sundukları mal veya hizmetlere ilişkin iletişim gerçekleştirenler de aracı hizmet sağlayıcı olarak kabul edilecektir. Bununla birlikte, içerikte yer alan mal ve hizmetlere ilişkin zilyetliğin veya mülkiyetin gönderene ait olması halinde, gönderen her halükarda hizmet sağlayıcı olarak değerlendirilecektir.

Aracı hizmet sağlayıcılar, aldıkları onayda, ticari iş ortakları, iştirakleri veya üçüncü kişiler gibi başkasına ait içeriği gönderebilecekleri konusuna açıkça yer vermekle yükümlü kılınmıştır. Aracı hizmet sağlayıcılar, her bir iletide kendisine ait olarak yukarıda belirtilen bilgilerin yanı sıra mal veya hizmetini tanıttığı veya imajını artırdığı gerçek ve tüzel kişinin de tanınmasını sağlayan tescilli marka adı, ticaret unvanı veya işletme adı bilgilerinin en az birine yer vermelidir.

Yönetmelik, aracı hizmet sağlayıcıların yukarıda belirtilen promosyonlara ilişkin yükümlülükleri dışında yönetmelikte yer alan tüm yükümlülüklerden sorumlu olacağını düzenlemiştir. Ancak aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmadıkları yönetmelik kapsamında da açıkça düzenlenmiştir.

Şikayet:

Ticari elektronik iletilere ilişkin şikayet başvuruları, yazılı olarak ıslak imzayla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden güvenli elektronik imza ya da mobil imza yoluyla, ticari elektronik iletinin gönderildiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde, alıcının ikametinin bulunduğu yerdeki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü’ne yapılabilecektir. Yönetmelikte, şikayet başvurularında, şikayete konu iletinin gönderildiği kanala ve gönderene ilişkin bilgiler ile kısa mesaj ve elektronik posta yoluyla yapılan ticari iletişimlerde iletinin yazılı veya görsel bir örneğine yer verilmesi gerektiği öngörülmektedir.

Yönetmelik uyarınca şikayetçi ancak kendisine ait elektronik iletişim adreslerine gönderilen iletilere ilişkin şikayette bulunabilecektir.

Yönetmelikte, alıcı tarafından yapılan şikayet başvuruları üzerine, hakkında şikayet bulunan hizmet sağlayıcının Ticaret İl Müdürlüğü tarafından tespit edileceği ve konuya ilişkin bilgi ve belgelerin ilgilisinden temin edilerek şikayetin sonuçlandırılacağı düzenlenmektedir. Ancak Yönetmelikte, gerekli hallerde Ticaret İl Müdürlüğü’nce denetim için görevlendirilen personel tarafından yerinde denetim de yapılabileceği öngörülmüştür.

Ticaret İl Müdürlüğü, hizmet sağlayıcının doğrudan tespit edilmesine imkan bulunmayan hallerde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilerden de bilgi ve belge talep edebilecektir. Hizmet sağlayıcılar, Ticaret İl Müdürlüğü tarafından şikayetle ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeleri, bu talebin tebliğinden itibaren 15 gün içinde teslim etmekle yükümlü kılınmıştır (süre gerekli hallerde bir defaya mahsus olmak üzere 15 gün uzatılabilir. Hizmet sağlayıcının bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde ise, hizmet sağlayıcıya Kanun’da öngörüldüğü şekilde idari para cezası uygulanacaktır.

İspat Yükümlülüğü:

Hizmet sağlayıcı, kendisiyle ilgili şikâyet konusu iddialara yönelik olarak hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlü kılınmıştır. Bu kapsamda, gönderilen ticari elektronik iletilere ilişkin elektronik kayıtların 6 ay süreyle saklanması ve talep halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunulması öngörülmüştür.

Denetim:

Yönetmelik uyarınca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen denetim elemanları Bakanlık yetkisine giren hususlarla ilgili olarak her türlü bilgi, belge ve defterleri istemeye, bunları incelemeye ve örneklerini almaya, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya yetkilidir. Denetim elemanları, aynı zamanda, ticari elektronik iletileri gönderen hizmet sağlayıcıların abonelik bilgileri ile gerekli bilgi ve belgeleri ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilerden istemeye yetkili kılınmıştır.

İlgililer tanınan söz konusu yetki kapsamında, istenilen bilgi, belge ve defterler ile elektronik kayıtlarını, bunların örneklerini noksansız ve gerçeğe uygun olarak vermek, yazılı ve sözlü bilgi taleplerini karşılamak ve her türlü yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlü kılınmıştır.

Demo Talebi

Nebim yazılımları hakkında daha fazla bilgi almak için demo talebinde bulunun.

Demo Talebinde Bulunun

Paylaş

Facebook Twitter Google Pinterest Whatsapp Email