BLOG DEMO TALEBİ

Nebim V3 ERP’nin Nisan 2017 Versiyonu Yayınlandı (Nebim V3 Ver.17.4.1)

Nebim; Türkiye’nin önde gelen perakendeci, toptancı ve üretici markalarının tercih ettiği ERP yazılımı olan Nebim V3’ün Nisan 2017 versiyonunu kullanıcılarına sundu. Nebim bu versiyonla birlikte; mevzuat değişikliklerine uyum kapsamında, ihracat ve tax free faturaların e-fatura olarak düzenlenmesini, BES desteği ile ilgili yenilikleri, Yeni Nesil ÖKC entegrasyonunda “Cari Hesap Tahsilat Bilgi Fişi” desteğini, yüklenilen KDV listesi ile ilgili yenilikleri, KDV ve muhtasar beyannameleri ile ilgili kullanım iyileştirmelerini yayınladı. Bu versiyon ile gelen diğer bir uygulama olan Nebim V3 e-Mutabakat sayesinde firmalar arası mutabakat işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi sağlanmış oldu. Ayrıca ürün yönetimi kapsamında top ve parti takibi yapılabilmesi sağlanırken, optik ve taksitli satış sektörlerine yönelik yenilikler ve veri ambarı kullanım iyileştirmeleri de versiyon kapsamında sunuldu. Nebim V3 Veri Al/Gönder uygulaması yenilikleri sayesinde ise farklı Nebim V3 sistemleri arasında aktarılabilen verilerin kapsamı genişletildi.

Bu versiyonda sunulan yeniliklere ve düzenlemelerin detaylı dokümantasyonu Nebim’in Web sitesinde Nebim V3 Ver.17.4.1 Versiyon Yenilikleri sayfasında yer almakta olup, öne çıkan yenilikler aşağıda özetlenmiştir:

Nebim V3 e-Mutabakat: Firmaların bakiye, ekstre ve BA/BS mutabakat süreçlerini; posta, telefon ya da faks yerine, elektronik ortamda e-mail üzerinden gerçekleştirerek, daha hızlı ve güvenli mutabakat yapmalarını sağlayacak olan Nebim V3 e-Mutabakat uygulaması geliştirildi. Nebim V3’ün Nisan 2017 versiyonunu (Ver.17.4) gerektiren ve opsiyonel olarak lisanslanan bu uygulama sayesinde firmalar; bakiye, ekstre ve BA/BS mutabakat raporlarını hazırlayabilecek, hazırlanan raporların şirket içi onay/red sürecini yürütecek ve daha sonra mutabakat bildirimlerinin karşı firmalarda mutabakat işlemini yapacak kişilere e-mail yolu ile gönderilmesini sağlayacaklar. Karşı firmalardaki kullanıcılar, e-mail üzerinden kendilerine gelen linklere tıklayarak, e-mutabakat bildirimini gönderen firmanın e-mutabakat uygulamasına web üzerinden bağlanacak ve erişim yetkileri olan raporları inceleyerek mutabakat onay veya red işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Nebim V3 Veri Al/Gönder: İlk olarak Nebim V3’ün Ekim 2016 versiyonu ile birlikte opsiyonel bir uygulama olarak sunulan Nebim V3 Veri Al/Gönder uygulamasında ek geliştirmeler yapıldı. Farklı Nebim V3 sistemleri ve veri tabanları arasında veri aktarımı yapılabilmesine olanak sağlayan Nebim V3 Veri Al/Gönder uygulaması sayesinde; merkez firmanın Nebim V3’üne online bağlı olarak çalışan ve ayrıca kendi Nebim V3 sistemleri de olan iş ortakları, merkezdeki ürün ve fiyat bilgilerini kendi Nebim V3’lerine aktarabilirken; merkez firmanın Nebim V3’üne ulaşamadıkları durumlarda ise kendi Nebim V3’leri üzerinde yaptıkları satışları daha sonra merkez firmanın Nebim V3’üne aktarabiliyorlar. Alternatif bir çalışma şekli olarak; her zaman kendi lokal Nebim V3’leri üzerinde satış yapan iş ortakları, daha sonra merkez firma ve kendi Nebim V3’leri arasında ürün, fiyat ve satış bilgileri bazında karşılıklı veri aktarımı sağlayabiliyorlar. Son olarak, aynı firmanın farklı Nebim V3 veri tabanları ya da farklı firmaların entegre bir şekilde kullandıkları Nebim V3 veri tabanları arasında karşılıklı veri aktarımı için de Nebim V3 Veri Al/Gönder uygulaması kullanılabiliyor. İlk olarak Ekim 2016 versiyonunda sunulan Nebim V3 Veri Al/Gönder uygulaması sayesinde farklı Nebim V3 veri tabanları arasında ürünler, satış fiyat listeleri, perakende müşteriler ve peşin satış faturaları aktarılabiliyordu. Nisan 2017 versiyonu kapsamında eklenen yenilikler doğrultusunda artık malzemeler, masraflar, toptan müşteriler, tedarikçiler, muhasebe hesapları, muhasebe fiş kayıtları, malzeme envanteri ve ürün envanteri de farklı Nebim V3 veri tabanları arasında aktarılabiliyor.

Top Takibi: Ürün ve malzemelerin top bazında takibinin sağlanabilmesi için Nebim V3 Ürün Yönetimi uygulamalarına yeni programlar eklendi. Eklenen yeni programlar sayesinde kumaş, halı, manifatura gibi ürün ve malzemelerin giriş ve çıkış işlemlerinin top bazında yapılabilmesi, top birleştirme, top bölme ve top bazında envanter takibi yapılabilmesi sağlandı. Bu uygulama ile top girişlerinde kullanılmak üzere her bir topa barkod verilerek tüm hareketlerin bu top barkoduna göre takip edilebilmesi, giriş işlemlerinde her topun ayrı satırda miktarı, parti kodu, parti lot kodu, orjinal barkodu, genişliği, metrekare gramajı ve bölüm kodu bilgileri ile girilebilmesi ve top numaralarının genel parametrede girilen barkod tipine göre otomatik olarak oluşturulabilmesi sağlanmış oldu.

Parti Takibi: Ürün ve malzemelerde parti takibi yapılabilmesi için Nebim V3 Ürün Yönetimi uygulamalarına yeni programlar eklendi. Eklenen yeni programlar sayesinde giriş/çıkış işlemleri parti bazında yapılabilirken, parti bazında envanter takibinin de yapılabilmesi sağlandı. Oluşturulan parti kodlarına barkod verilebilmesi, bu barkodlara parti etiketi dökülebilmesi ve tüm giriş, çıkış ve iade işlemlerinin bu barkod ile pratik bir şekilde gerçekleştirilebilmesi sağlanmış oldu.

İhracat ve tax free faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve diğer e-fatura geliştirmeleri: 3 Kasım 2016’da yayınlanan ve 28 Mart 2017’de güncellenen “E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu”na göre, e-faturaya tabi olan firmaların, ihracat ve yolcu beraberi eşya (tax free) faturalarını, 1 Temmuz 2017 tarihi itibari ile e-fatura olarak düzenlenmeleri gerekecektir. Bu versiyonda Nebim V3’ün ilgili mevzuat uyumluluğunu sağlayacak düzenlemeler yayınlandı. Yapılan geliştirmeler doğrultusunda; ERP ve POS programlarında düzenlenen ihracat ve tax free faturalarının, Nebim V3 ile entegre olarak çalışan özel entegratörün servislerine e-fatura olarak ve anlık olarak gönderilmeleri sağlandı. Yine kılavuza göre ihracat faturasında yer verilmesi gereken paket numaraları, GTİP kodları, paket ve konteyner bilgileri, sevkiyat bilgileri gibi alanlar da Nebim V3 ERP’ye eklendi. Ayrıca, Nebim V3’ün çok-şirketli senaryolarında e-fatura gönderimi ve genel e-fatura kontrolleri ile ilgili kullanım iyileştirmeleri de yapıldı.

BES ile ilgili düzenlemeler: Nebim; 28 Aralık 2016’da Nebim V3’ün Ver.16.10 versiyonu için yayınladığı güncelleme sayesinde, Nebim V3’ü BES kanununa eklenen yeni maddelere hazırlamıştı. Nisan 2017 versiyonuyla birlikte; personel kartında BES’e tabi olarak seçilmiş personelin BES için başlangıç tarihinin tanımlanabilmesi ve ilgili tarih, ay ve yıldan itibaren tanımlanan primin düzenlenen ücret bordrolarına yansıması sağlandı.

Yeni Nesil ÖKC için “Cari Hesap Tahsilat Bilgi Fişi” desteği ve Ingenico entegrasyonu: GİB tarafından 20 Ekim 2016 tarihinde yayınlanan “YN ÖKC Bilgi Fişleri Teknik Kılavuzu Sürüm 2” uyumluluğu için yapılan düzenlemeler yayınlandı. Bu kapsamda; taksitli perakende satış yapan firmalar tarafından, müşterilerin yapacakları taksit ödemelerinde düzenlenmesi gereken “Cari Hesap Tahsilatı Bilgi Fişi”nin düzenlenmesini sağlayacak geliştirmeler Nebim V3 tarafında yapıldı. Yine bu versiyon ile birlikte, Nebim V3’ün entegre olduğu Hugin, Olivetti/Verifone ve Profilo’nun YN ÖKC’lerine ek olarak, Ingenico iDE280 ile de entegrasyon sağlanmış oldu.

Finansal İşlem Tipi: Finans hareketlerini takip edebilmek, sınırlayabilmek ve raporlayabilmek için kullanılan ve fiş bazında giriş yapılabilen “Parasal İşlem Tipi” özelliğinin bir benzeri olan “Finansal İşlem Tipi” özelliği eklendi. Parasal işlem tipinden farklı olarak, fiş bazında değil, satır bazında girilebilen finansal işlem tipi özelliği sayesinde, fiş girişlerinde satır bazında seçilerek girilebilen finansal işlem tiplerinin, seçildiği ilk harekete bağlı olarak gerçekleşen tüm hareketlere yansıması sağlandı.

KDV ve Muhtasar Beyannameleri ile ilgili kullanım iyileştirmeleri: Nebim V3 ERP’den alınan KDV Beyannamesi 1, KDV Beyannamesi 2 ve Muhtasar Beyannamesinin hazırlanması ve beyannameye konu olan muhasebe fişleriyle ilgili düzenlemeler yapıldı. Bu kapsamda; beyannamelerin muhasebe fişlerinden alınabilmesi, fatura girişlerinde tevkifat ya da istisna faturası seçim ve ayırımının yapılabilmesi, sadece beyannameler için kullanılacak istisna kodlarının ayırılarak belirlenebilmesi, tax free ve sabit kıymet satış faturalarının işlem kodlarının ayrı ayrı gelmesi ve beyannamelerde listelenmesi gereken yerde çıkması, fatura girişlerinde 8 ile başlayan istisna kodlarının KDV’lerinin hesaplanmaması, beyannamelerin muhasebe fişlerinden oluşturulabilmesi için muhasebe fiş girişlerine yeni alanların eklenmesi sağlandı.

Yüklenilen KDV listesi: Mevzuata göre; KDV’den istisna edilmiş bazı mal teslimleri ve hizmet ifaları için gerçekleştirilen satış esnasında KDV hesaplanmazken; alışları esnasında ödenen KDV, firma üzerinde kalır ve mal tesliminin yapıldığı veya hizmetin ifa edildiği karşı tarafa vergi olarak yansıtılamaz. “Yüklenilen KDV” denilen bu senaryoyu desteklemek üzere, Nebim V3’e “Yüklenilen KDV Listesi” eklendi. Yüklenilen KDV Listesi oluşturabilmek için Nebim V3’te vergi istisnası ile yapılan satışlar ile satılan ürünün alışlarının eşleştirilmesi ve bu eşleştirmeden sonra Yüklenilen KDV Listesi raporu için gerekli verilerin hazırlanması, alış ve satış faturalarının ilişkilendirilmesi, ilişkilendirilen faturaların ilişkilerinin silinmesi, muhasebe fişlerine yüklenilecek KDV değerinin atanması ve atanan değerin silinmesi sağlandı.

Sipariş toleransı iyileştirmeleri: Sipariş toleransının daha verimli kullanılabilmesi için düzenlemeler yapıldı. Nebim V3’ün daha önceki versiyonlarında; sipariş tolerans oranına göre hesaplanan tolerans miktarı, rezervasyon/sevk emri/ürün toplama–paketleme veya sevk süreçlerinde zaten kullanılabiliyordu, ancak tolerans miktarının sadece ilgili satır için bir kerede kullanılmasına izin veriliyordu. Bu da çoklu seçimlerde ve otomatik hareket oluşturma programlarında, siparişin toleransı olsa dahi kullanılmasını kısıtlayabiliyor ve mal kabul veya sevkiyat sırasında tekrar yeni sipariş girişi yapılmasını gerektiriyor ve süreçte yavaşlamalara neden olabiliyordu. Nisan 2017 versiyonu ile yapılan düzenlemeler sayesinde sipariş aşamasında belirlenen tolerans oranının siparişten sonraki süreçlerde de daha etkin kullanılabilmesi sağlandı.

Taksitli perakende satış yenilikleri: Nebim V3 Taksitli Satış uygulaması yenilikleri kapsamında; müşteriler ile yapılan görüşme sonucuna göre alınan notların, görüşme form konusu, görüşülen kişi, görüşme sonucu, bağlantılı kişi detayları ile kaydedilerek raporlanabileceği “Müşteri Görüşme Kayıt Formu” programı geliştirildi. Bu program sayesinde, çağrı merkezi programları ile yapılan entegrasyonlarda daha detaylı aktarım sağlanabilmesi mümkün oldu. Yine Nebim V3 Taksitli Satış uygulaması yenilikleri kapsamında; iptal edilen siparişlerin iptal kaydının iptal edilerek siparişin tekrar aktif edilebilmesi ve iade kaydının silinebilmesi için yeni bir program eklendi. Ayrıca; Nebim V3 Taksitli Satış uygulamasına “sigorta şirketi” adında yeni bir alan eklenerek, sigortalı yapılan satışların hangi sigorta şirketi ile gerçekleştiğinin takip edilebilmesi sağlandı.

Optik yenilikleri: Nebim V3’ün optik uygulamalarına eklenen yeni özellikler sayesinde; çerçeve/cam ve kontak lens siparişleri girilirken reçete detay bilgilerinin zorunlu alan olarak tanımlanabilmesi, taksitli satış optik siparişi giriş programı ile artık optik firmalarında da senetli satış işlemleri yapılabilmesi, “Excel dosyasından optik ürünleri al” programında 50 özellik tipi alınabilmesi ve kare barkod oluşturabilmek için parti kodu sahasının kullanılabilmesi sağlandı.

Nebim V3 Veri Ambarı geliştirmeleri ve Veri Ambarı Tarayıcısı kullanım iyileştirmeleri: Nebim V3 Veri Ambarı’ndaki “V3” küpünün Lokasyon boyutuna Mağaza Satış Kanalı ve Mağaza Satış Kanalı hiyerarşisi verileri ve isteğe göre değiştirilebilecek 10 adet özel alan eklendi. Verilen özel formüllerle veya “zt’li tablolardan” gelen bilgilerle bu alanların istenildiği şekilde özelleştirilebilmesi sağlandı. Veri Ambarında yapılan bu geliştirmelerin yanı sıra; Nebim V3 ERP içerisindeki Veri Ambarı Tarayıcısı için birçok kullanım iyileştirmesi gerçekleştirildi. Bu kapsamda; herhangi bir rapor üzerinde çalışırken seçilen hücrelerde sağ tuş ile ve CTRL-C ile kopyalama yapabilmek, kolon başlıklarına ve veri hücrelerine çift tıklama yapıldığı zaman seçilen hücrelere odaklanabilmek, yeni eklenen “İleri/Geri” tuşları sayesinde Excel pivot tablolarındaki gibi ileriye veya geriye gezinti yapabilmek örnek olmak üzere, birçok kullanım iyileştirmesi yapıldı. Ayrıca Veri Ambarı Tarayıcısına eklenen yeni “Perpektif” desteği sayesinde kullanıcıların eriştikleri ve analizlerinde kullandıkları sahaları düzenleyebilmeleri, sık kullandıkları boyutlar ve veriler dışında kalan veya hiçbir zaman ilgilenmedikleri alanları küp görünümünden kaldırabilmeleri ve kendilerine özel perspektifler hazırlayabilmeleri sağlandı.

euro.message toplu e-mail gönderim servisi entegrasyonu: Nebim V3’ün Ekim 2016 versiyonu kapsamında, toplu e-mail gönderim servisi euro.message ile karşılıklı veri entegrasyonu sağlanmıştı. Bu sayede, toplu e-mail gönderilecek kişilerin iletişim ve bağlantı bilgileri, Nebim V3’te filtrelenip euro.message servisine gönderilebilmekte ve euro.message servisi üzerinden gönderilen toplu e-mail’lerin geri dönüş kodları Nebim V3 veri tabanına geri aktarılabiliyordu. Nebim V3’ün Nisan 2017 versiyonunda ek geliştirmeler yapılarak, gönderilen listelerle yapılan duyuruların raporlarının da Nebim V3’e alınması ve alınan bu veriler ile hem kişilerin e-mail adreslerinin opt-out işleminin yapılabilmesi, hem de ulaşım durumlarına göre sonraki gönderimlerde daha temiz bir listeye gönderim yapılabilmesi sağlanmış oldu.

Google Translate için Google Cloud entegrasyonu: Nebim V3 ERP’nin eski versiyonlarında desteklenen “Google Translate” entegrasyonu sayesinde, Nebim V3’teki kart girişlerinde tanımlanan açıklamaların diğer dillerdeki karşılıkları, arka planda Google servisleri üzerinden sorgulanarak Nebim V3 tarafından güncellenebiliyordu. Ancak, zaman içinde Google’ın bu servisi ücretli hale getirmesi ve Google Cloud entegrasyonu gerektirmesi ile birlikte, Nebim V3’te bu özellik devre dışı bırakılmıştı. Nebim V3’ün Nisan 2017 versiyonu ile birlikte, Google Translate entegrasyonu tekrar kullanıma alındı. Nebim V3 kullanan firmalar, Google Cloud üzerinde açacakları ve ödemelerini yönetecekleri Google hesaplarını Nebim V3’e tanımlayarak, eski versiyonlarda olduğu gibi, Nebim V3 üzerindeki kart açımında, açıklamaların farklı dillerdeki karşılıklarını arka planda Google’a çevirterek Nebim V3’te güncelleyebilecekler.

Nisan 2017 Versiyon Yenilikleri Hakkında Detaylı Bilgi

Versiyon ile gelen yenilikler hakkında detaylı bilgi; Nebim’in Web sitesinde “Nebim V3 Ver.17.4.1 Versiyon Yenilikleri” sayfasında yayınlanmıştır. Ayrıca Nebim V3 kullanıcıları; Nebim’in kullanıcılarına NebimExtra versiyon güncelleme ve destek anlaşması kapsamında sunduğu eğitim portali olan Nebim Akademi’ye yüklenecek olan versiyon yenilikleri eğitimlerini ve videolarını da izleyebileceklerdir.

Nisan 2017 Versiyonunu Yüklemek ve Daha Fazla Bilgi İçin

NebimExtra versiyon güncelleme ve destek anlaşması olan firmalar ve uyarlama projeleri devam etmekte olan firmalar, Nebim V3’ün yeni versiyonunu yüklemek için destek sorumluları ile iletişime geçebilirler. Bu firmaların Bilgi İşlem Yöneticilerinin versiyonu yükseltmeden önce, NebimExtra destek portalinde, Güncellemeler – Raporlar bölümünde yer alan “Nebim V3 Ver.17.4.1 için Versiyon Yükseltme Kılavuzu”ndaki uyarıları okumaları ve talimatları takip etmeleri önerilmektedir. NebimExtra anlaşması olmayan firmalar ise yeni versiyon ve NebimExtra versiyon güncelleme ve destek anlaşması hakkında daha fazla bilgi edinmek için müşteri temsilcileri ile görüşebilirler.

Demo Talebi

Nebim yazılımları hakkında daha fazla bilgi almak için demo talebinde bulunun.

Demo Talebinde Bulunun

Paylaş

Facebook Twitter Google Pinterest Whatsapp Email