BLOG DEMO TALEBİ

İhracat ve Tax Free için e-Faturaya Geçiş Tarihi Olan 1 Temmuz 2017’ye Hazır mısınız?

E-fatura mükellefi olan ve ihracat ve/veya tax free fatura düzenleyen firmaların, 1 Temmuz 2017’den önce, ihracat ve/veya tax free faturalarını e-fatura olarak düzenlemeye hazırlanmış olmaları gerekmektedir. Bu haberde; ihracat ve tax free’de e-fatura zorunluluğu, geçiş takvimi ve Nebim

V3’ün ihracat ve tax free’de e-fatura desteği ile ilgili güncel bilgileri bulabilirsiniz.

İhracat ve Tax Free’de E-Fatura Zorunluluğu ve Geçiş Takvimi

20 Haziran 2015 tarihinde 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin (Sıra No: 454)” “3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması” başlıklı bölüme istinaden, e-fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren düzenleyecekleri mal ihracı (ihracat) ve yolcu beraberi eşya ihracı (tax free) faturalarını e-fatura olarak düzenlemeleri gerekmekteydi.

Daha sonra, konuyla ilgili olarak, 15 Aralık 2016 tarihinde 29919 sayılı Resmi Gazete’de, “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 475)” yayınlanmıştı. Bu tebliğ ile birlikte, mal ihracı (ihracat) ve yolcu beraberi eşya ihracı (tax free) faturaların e-fatura olarak düzenlenme zorunluluğu 1 Temmuz 2017 tarihine ertelenmişti. Bununla beraber, mükelleflerin bu tarihe kadar matbu (kâğıt veya e-arşiv) fatura düzenlemeye devam edebilmelerine, ancak mükelleflerin söz konusu faturaları, istemeleri halinde, 1 Ocak 2017’den itibaren e-fatura olarak düzenlemelerine de imkân tanınmıştı. İlgili tebliğin Resmi Gazete yayınına http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161215-4.htm sayfasından ulaşabilirsiniz.

Nebim V3’ün İhracat ve Tax Free için e-Fatura Desteği

Nebim V3’ün Ekim 2016’da yayınlanan Ver.16.10 ve Nisan 2017’de yayınlanan Ver.17.4 versiyonlarında ihracat ve tax free faturaların e-fatura olarak düzenlenebilmeleri ile ilgili geliştirmeler yapılmış ve yayınlanmıştır.

İhracat yapan ve/veya mağazalarında tax free fatura düzenleyen ve e-fatura mükellefi olan Nebim V3 kullanıcısı firmaların, 1 Temmuz 2017 öncesinde, eğer henüz geçmemişlerse mutlaka Nebim V3’ün Ver.16.10 veya Ver.17.4 versiyonuna geçmeleri ve son güncellemeleri (Hotfix) yüklemeleri gerekmektedir.

Nebim V3’te düzenlenen ihracat faturalarının e-fatura olarak düzenlenmesine ilişkin notlar:

 • İhracat faturalarının 1 Temmuz 2017’den sonra e-fatura olarak düzenlenmeleri için, mutlaka Nebim V3’ün “Dış Ticaret” / “İhracat” menüsü altındaki “Fatura” programı ile düzenlenmeleri gerekmektedir. Bu programdaki “İhracat dosya numarası” zorunlu bir alan olup, “L3ERP010 Nebim V3 Dış Ticaret – İhracat Dosya Takibi” lisansı gerektirmektedir. Bu nedenle, e-fatura mükellefi olup da ihracat faturası düzenlemek isteyen ve henüz “L3ERP010 Nebim V3 Dış Ticaret – İhracat Dosya Takibi” lisansını temin etmemiş olan firmaların, 1 Temmuz 2017 öncesinde ilgili lisansı temin etmeleri gerekmektedir.
 • Nebim V3’ün “Satış & Pazarlama” / “Toptan Satışlar” menüsü altında yer alan “Fatura” programı, ihracat faturası düzenlemek için uygun olmayıp, 1 Temmuz 2017’den itibaren düzenlenmesi zorunlu olan (Gümrük Ticaret Bakanlığı’na gönderilmesi gereken) e-faturayı oluşturmamaktadır.
 • İhracat faturalarının e-fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu sadece Gümrük Beyannamesi ekinde yer alan mal ihracı faturaları için geçerlidir. Diğer belgelerin (Serbest Bölge İşlem Formu, transit ticaret formu vb.) ekinde yer alan ihracat faturaları e-fatura kapsamında değildir.
 • 1 Temmuz 2017 ile geçerli olacak tebliğ, e-fatura mükellefi olan firmaları kapsamaktadır. E-fatura mükellefi olan ve ihracat faturalarını program içerisinden düzenlemek ve birlikte çalıştıkları Özel Entegratör aracılığıyla e-fatura olarak göndermek isteyen Nebim V3 kullanıcıları, zaten “L3ERP089 Nebim V3 E-Fatura GİB ve Özel Entegratör Entegrasyonu” lisansını (veya 2017 öncesinde “L3ERP071 Nebim V3 E-Fatura” ve “L3ERP089 Nebim V3 E-Fatura Özel Entegratör Entegrasyonu” lisanslarını) temin etmiş olmalıdır.
 • Nebim V3’te ihracat faturalarının e-fatura olarak düzenlenmeleri ile ilgili eğitim videosu, NebimExtra anlaşması olan Nebim V3 kullanıcıları tarafından erişilebilen Nebim Akademi’de (akademi.nebim.com.tr) yayınlanmıştır.

Nebim V3’te düzenlenen tax free faturaların e-fatura olarak düzenlenmesine ilişkin notlar:

 • Tax free faturaların e-fatura olarak düzenlenebilmesini sağlamak üzere; Türkiye’nin önde gelen tax free aracı kurumları olan DSD, Global Blue ve Tax Free Zone’un bilgileri, Nebim V3’teki “Tax Free Aracı Kurum” programında 23 Mart 2017 tarihi itibariyle tanımlanmıştır.
 • Nebim V3, aynı perakende firmasının farklı mağazalarında farklı tax free aracı kurumları ile çalışmasına olanak sağlamaktadır.
 • Tüm mağazaların 1 Temmuz 2017’de e-faturaya aynı anda geçmelerinden önce, sadece pilot olarak seçilecek mağazalarda başlamak üzere, e-faturaya lokasyon bazında kademeli geçiş yapılabilmektedir.
 • 1 Temmuz 2017’den itibaren e-fatura olarak düzenlenmesi gereken tax free faturaları; ilave bir lisans temin etmek gerekmeden, mağazada satış süreçlerini sağlayan “L3ERP034 Nebim V3 Mağaza” ve “L3ERP046 Nebim V3 Mağaza Kullanıcısı” lisansları ile, Nebim V3 POS programı kullanarak düzenlenmektedir.
 • 1 Temmuz 2017 ile geçerli olacak tebliğ, e-fatura mükellefi olan firmaları kapsamaktadır. E-fatura mükellefi olan ve tax free faturalarını program içerisinden düzenlemek ve birlikte çalıştıkları Özel Entegratör aracılığıyla e-fatura olarak göndermek isteyen Nebim V3 kullanıcıları, zaten “L3ERP089 Nebim V3 E-Fatura GİB ve Özel Entegratör Entegrasyonu” lisansını (veya 2017 öncesinde “L3ERP071 Nebim V3 E-Fatura” ve “L3ERP089 Nebim V3 E-Fatura Özel Entegratör Entegrasyonu” lisanslarını) temin etmiş olmalıdır.
 • Nebim V3’te tax free faturalarının e-fatura olarak düzenlenmeleri ile ilgili eğitim videosu, NebimExtra anlaşması olan Nebim V3 kullanıcıları tarafından erişilebilen Nebim Akademi’de (akademi.nebim.com.tr) yayınlanmıştır.

İhracat yapan ve/veya mağazalarında tax free fatura düzenleyen ve e-fatura mükellefi olan Nebim V3 kullanıcısı firmaların, 1 Temmuz 2017 öncesinde, eğer henüz geçmemişlerse mutlaka Nebim V3’ün Ver.16.10 veya Ver.17.4 versiyonuna geçmeleri, son güncellemeleri (Hotfix) yüklemeleri ve kullanıcılarını ihracat ve tax free faturaların e-fatura olarak düzenlenmeleri konusunda bilgilendirmeleri gerekmektedir.

NebimExtra anlaşması olan firmalar ve uyarlama projeleri devam etmekte olan firmalar, eğer henüz yüklememişlerse, Nebim V3’ün yeni versiyonunu ve güncellemelerini yüklemek için destek sorumluları ile iletişime geçebilirler. Bu firmaların Bilgi İşlem Yöneticilerinin versiyonu yükseltmeden önce, NebimExtra destek portalinde, Güncellemeler – Raporlar bölümünde yer alan versiyon yükseltme ve hotfix yükleme kılavuzlarındaki uyarıları okumaları ve talimatları takip etmeleri önerilmektedir. NebimExtra anlaşması olmayan firmalar ise yeni versiyon ve NebimExtra versiyon güncelleme ve destek anlaşması hakkında daha fazla bilgi edinmek için müşteri temsilcileri ile görüşebilirler.

Demo Talebi

Nebim yazılımları hakkında daha fazla bilgi almak için demo talebinde bulunun.

Demo Talebinde Bulunun

Paylaş

Facebook Twitter Google Pinterest Whatsapp Email