BLOG DEMO TALEBİ

GİB’in 10.8.2018 Tebliğ Taslağına Göre e-Arşiv Zorunluluk Kapsamı Genişliyor

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB); 10 Ağustos 2018’de, e-Arşiv uygulamasına ilişkin bir tebliğ taslağı yayınladı.

GİB’in sitesindeki “Haberler ve Duyurular” sayfalarında, 10 Ağustos 2018 tarihli haberler arasında bulabileceğiniz tebliğ taslağına ulaşmak için tıklayınız>

Bu tebliğ taslağında yer alan maddelerden öne çıkan bazılarına dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Tebliğ taslağının 10.1 numaralı maddesine göre; e-Fatura ve e-Defter kullanıcılarının tamamı 1.1.2019 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına da geçmekle yükümlü olacaklar.

Açıklamak üzere daha detaylı bir yorum vermek gerekirse; internet üzerinden satış yapmadıkları için ya da brüt satış hasılatları e-Arşiv zorunluluk sınırı olan 5 milyon TL altında kaldığı için bugüne kadar e-Arşiv’e geçme zorunlulukları bulunmayan, ancak e-Fatura ve e-Defter uygulamasına geçmiş olan mükellefler, tebliğ yürürlüğe girdiği takdirde, bugün e-Fatura ve e-Defter uygulamalarını kullandıklarından dolayı,1.1.2019 tarihine kadar ayrıca e-Arşiv uygulamasına da geçmek zorunda olacaklar.

Tebliğ taslağında e-Arşiv uygulamasının kapsamını genişleten bir diğer madde olan 10.3’e göre ise; 2017 ve izleyen hesap dönemlerine ilişkin brüt satış hasılatı 5 milyon TL’nin üzerinde olan mükellefler de e-Arşiv uygulamasına geçmekle yükümlü olacaklar. Bu revizyonda dikkate alınması gereken husus, halihazırda 5 milyon TL’lik limitin yanı sıra e-Arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu oluşturan “internet üzerinden mal veya hizmet satışı yapma” ifadesinin zorunluluk şartlarından kaldırılmış olmasıdır. Yani, tebliğ yürürlüğe girdiği takdirde, 5 milyon TL’lik limite erişen firmalar için, internet üzerinden satış yapmasalar dahi e-Arşiv uygulamasına geçiş zorunluluğu oluşuyor.

Ayrıca; yukarıdaki 10.1 ve 10.3 numaralı kapsam genişleme maddeleri ile ilgili olarak bir başka hususu da belirtmekte fayda görüyoruz: Eğer GİB’in yine 10 Ağustos’ta yayınladığı e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına ilişkin bir diğer tebliğ taslağı da yürürlüğe girerse, yıllık brüt satış hasılatı 5 milyon TL olan tüm mükellefler, e-Arşiv uygulamasına geçiş zorunluluğunun yanı sıra, 5 milyon TL’lik limite ulaşmalarından dolayı aynı zamanda e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçmekle de yükümlü olacaklar. Nebim’in yukarıda bahsedilen e-Fatura ve e-Defter tebliğ taslağına ilişkin yorumlarını, Nebim’in Blog sitesindeki ilgili haberde okuyabilirsiniz.

e-Arşiv tebliğ taslağında e-Arşiv zorunluluğu getiren ilave koşullar da belirtilmiş olup, eğer bugün e-Arşiv uygulamasını kullanmıyorsanız, tebliğ taslağının ilgili maddelerini mutlaka değerlendirmenizi öneriyoruz.

e-Arşiv uygulamasına ilişkin tebliğ taslağında öne çıkan bazı diğer maddeleri aşağıda belirtiyoruz:

e-Arşiv tebliğ taslağının altıncı maddesine göre; e-Arşiv fatura çıktısında GİB logosunun siyah beyaz olmasına izin veriliyor. Ön koşul ise, elektronik görüntüde GİB logosunun renkli olmasıdır. Söz konusu siyah beyaz çıktıya satıcı veya yetkilisinin ıslak imzası ve kaşesi bulunması zorunlu oluyor.

Sekizinci maddeye göre; e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere verilecek sevk irsaliyesi, irsaliye yerine geçen e-Arşiv faturasının kâğıt çıktısı ya da Ödeme Kaydedici Cihazdan üretilen fatura bilgi fişinin sevk sırasında malın yanında bulunması zorunlu oluyor.

Dokuzuncu maddeye göre; vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda e-Arşiv fatura, malın teslimi ya da hizmetin ifası anında elektronik ortamda iletiliyorsa, müşteriye bu faturanın “irsaliye yerine geçen” kâğıt çıktısı verilebileceği gibi, sevk irsaliyesi ya da irsaliye yerine geçen ÖKC fatura bilgi fişinin satıcı ya da yetkilisi tarafından imzalanarak verilmesi zorunlu oluyor.

12’nci maddenin (g) bendine göre; e-Arşiv uygulamasına kayıtlı mükellefler, arıza ve kesinti ihtimallerine karşın ellerinde yeteri kadar matbu fatura bulundurmak zorunda oluyorlar. Bu tip sorunlarla ilgili bildirimleri tevsik edici belgelerle birlikte en geç 15 gün içerisinde Başkanlık’a yazılı olarak bildirmeliler.

12’nci maddenin (h) bendine göre; e-Arşiv uygulamasına kayıtlı mükelleflerin, milli savunma, istihbarat ve güvenlik amaçlı mal veya hizmet alımlarına ilişkin olarak Başkanlıktan özel izin alan kurumlara matbu fatura düzenlenmek üzere yeteri kadar matbu fatura bulundurmaları zorunlu oluyor.

 

GİB’in sitesindeki “Haberler ve Duyurular” sayfalarında, 10 Ağustos 2018 tarihli haberler arasında bulabileceğiniz tebliğ taslağına ulaşmak için tıklayın>

Nebim V3 e-Defter Uygulaması hakkında bilgi almak için tıklayınız>

Nebim V3 e-Fatura Uygulaması hakkında bilgi almak için tıklayınız>

Nebim V3 e-Arşiv Uygulaması hakkında bilgi almak için tıklayınız>

Etiketler: # # #

Demo Talebi

Nebim yazılımları hakkında daha fazla bilgi almak için demo talebinde bulunun.

Demo Talebinde Bulunun

Paylaş

Facebook Twitter Google Pinterest Whatsapp Email