BLOG DEMO TALEBİ

e-Faturaya kayıtlı kullanıcılar için e-İrsaliye kullanım zorunluluğu geliyor

e-İrsaliye hakkında;

Gelir İdaresi Başkanlığı, elektronik belge uygulamalarının yaygınlaştırılması stratejisi çerçevesinde, “sevk irsaliyesi matbu evrak” yerine, elektronik ortamda elektronik belge (e-İrsaliye) olarak düzenlenmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin düzenlemelerde bulunmuştu.

17.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre; e-İrsaliye uygulamasına tabi olan firmalar, e-İrsaliye uygulamasına tabi olan diğer firmalara düzenleyecekleri irsaliyeleri e-İrsaliye olarak düzenlemek zorunda olup, ayrıca e-İrsaliye uygulamasına tabi olan firmalar kendi mağazalarına düzenleyecekleri irsaliyeler ile mağazalarının kendi aralarında düzenleyecekleri irsaliyeleri de yine e-İrsaliye olarak düzenlemek zorundadırlar. Bununla birlikte yine e-İrsaliye uygulamasına tabi olan firmalar farklı lokasyonlarda bulunan ofis depoları arasında düzenleyecekleri irsaliyeleri de e-İrsaliye olarak düzenlemek zorundadırlar.

Ayrıca GİB, Nisan 2018’de, 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde güncelleme yapmak suretiyle, kullanımı başta ihtiyari olarak duyurulan e-İrsaliye uygulamasına yönelik bir tebliğ taslağı yayınlamış ve taslak tebliğde e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların 1.1.2019’dan itibaren e-İrsaliye uygulamasına dahil olacakları ve sevk irsaliyesi belgelerini bu tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre e-İrsaliye olarak düzenlemelerinin zorunlu olacağını belirtmişti.

Nebim V3 e-İrsaliye Uygulaması;

e-İrsaliye uygulamasına tabi olan firmalar, Nebim V3’ün 18.4 versiyonu ile yayınlanan Nebim V3 e-İrsaliye uygulaması sayesinde, Tebliğde belirtilen süreçlerde e-İrsaliye düzenleyebilecekler.

Nebim V3 e-İrsaliye uygulaması ile;

  • e-İrsaliye uygulaması için hangi entegratör firma ile çalışılacağı ve hangi tarih itibari ile düzenlenecek irsaliyelerin e-İrsaliye olacağını belirleyebilirsiniz.
  • e-İrsaliyeye tabi olan karşı firmaların, e-İrsaliyeye tabi olup olmama durumlarını cari hesap kartında işaretleyerek, e-İrsaliye’ye tabi olanlarla yapılacak olan işlemlerin otomatik olarak e-İrsaliye olarak gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz.
  • Araç tanımlaması, sürücü tanımlaması, tanımlı araçlara tanımlı sürücülerin atanması ve irsaliye üzerinde ilgili irsaliyelerin sevkiyatını yapan araç ve sürücü bilgilerinin tanımlamasını gerçekleştirebilirsiniz.
  • e-İrsaliye olarak düzenlenmiş satış irsaliyeleri, alış iade irsaliyeleri, mağaza sevkiyat irsaliyeleri ve farklı lokasyonlarda bulunan depolar arası transfer hareketleri kontrol edilerek, Nebim V3 e-İrsaliye servisi ile entegratör firmaya gönderebilirsiniz.
  • e-İrsaliye uygulamasına tabi tedarikçilerden ve firmalardan gelen e-İrsaliye’ler, firmanın kendi mağazaları veya farklı lokasyonlardan gelen e-İrsaliye’ler Nebim V3 e-İrsaliye servisi ile kabul edebilirsiniz.

Mevzuata uyum sağlamak üzere; Nebim V3’ün e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter uygulamaları ve Yeni Nesil ÖKC entegrasyonları hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Nebim V3 e-İrsaliye uygulamasıyla ilgili demo talebinde bulunmak için tıklayınız>

Etiketler: # # #

Demo Talebi

Nebim yazılımları hakkında daha fazla bilgi almak için demo talebinde bulunun.

Demo Talebinde Bulunun

Paylaş

Facebook Twitter Google Pinterest Whatsapp Email