BLOG DEMO TALEBİ

e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye ve e-Defter Tebliğleri 19.10.2019’da Güncellendi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 19.10.2019 tarihinde Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği’ni (Sıra No: 509) ve Elektronik Defter Genel Tebliği’ni(Sıra No: 3)yayınladı.

19.10.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren bu tebliğler, daha önce 15.04.2019 tarihinde GİB tarafından taslak olarak yayınlanmış ve ilgili düzenlemeleri Nebim olarak Nebim Blog sayfasında sizin için özetlemiştik.

19.10.2019’da yürürlüğe girerek e-Fatura ciro sınırını 5 Milyon TL’ye indiren, e-Fatura kullanıcılarına e-Arşiv’i de zorunlu tutan, e-İrsaliye sınırını 25 Milyon TL olarak belirleyen ve sonuçta bu uygulamalara geçmek zorunda olan mükelleflerin sayısını artıran bu tebliğde yer alan ve özellikle Nebim V3 kullanıcılarını yakından ilgilendirebilecek güncel düzenlemeler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

  • E-Fatura uygulamasına –zorunluluktan dolayı ya da isteğe bağlı olarak– geçmiş olan mükellefler, 1.1.2020 tarihinden itibaren aynı zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmiş olmak zorundadırlar.
  • 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 1.7.2020 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmiş olmak zorundadırlar. 5 Milyon TL’lik bu sınır daha önce 10 Milyon TL idi.
  • e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları 1.1.2020 tarihinden itibaren e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.
  • E-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerden 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı KDV Kanununun 11. Maddesi kapsamındaki mal ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu beraberi eşya ihracatı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar açısından 1.7.2020 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenlemek zorundadırlar.
  • E-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1.1.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, e-Arşiv Fatura olarak Başkanlıkça sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.
  • E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, 1.7.2020 tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmiş olmak zorundadırlar.
  • E-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükellefler aynı zamanda e-Defter uygulamasına da geçmek zorundadırlar. Bu mükellefler mücbir sebepler haricinde faturalarını ve defterlerini kağıt ortam yerine elektronik ortamda düzenleyip, muhafaza ve ibraz edeceklerdir. Ayrıca, bağımsız denetime tabi olan ticaret şirketleri de e-Defter tutma zorunluluğu kapsamına alınmaktadır.
  • Elektronik defterlerin kapanış tasdiki yerine geçen aylık berat dosyası oluşturma ve Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter uygulamasına izleyen 3 ay içinde yükleme işleminin, üç aylık geçici vergi dönemleri bazında (bu döneme ait aylar için) ve geçici vergi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar gerçekleştirilebilmesi imkanı getirilmiştir. Yükleme periyodu seçimi için 1. 1.2020’ye kadar GİB üzerinden seçim yapılması gerekmektedir.
  • Elektronik ortamda tutulan defterlerin, vergi güvenliğini sağlamak ve virüs, siber saldırısı vb. diğer teknolojik ataklara karşı tedbir almak amacıyla ikincil kopyalarının gizliliğe ve güvenliği sağlanmış şekilde GİB sistemlerinde ya da Başkanlıktan izin alabilen güvenli saklamacı kuruluşlar bünyesinde de saklanması zorunluluğu getirilmiştir.
  • Elektronik defterlerin mükelleflerin kendilerine ait elektronik imza veya mali mühürle imzalanması durumuna ilave olarak, mükellefin Tebliğde öngörülen sürede ve şekilde muvafakat etmesi şartıyla; defter kayıtlarını tutan muhasebe meslek mensubunun ya da e-Defter oluşturma hizmetinden yararlandığı e-Defter yazılım firmasının elektronik imza ya da mali mührü ile imzalanabilmesi imkânı getirilmiştir.
Etiketler: #

Demo Talebi

Nebim yazılımları hakkında daha fazla bilgi almak için demo talebinde bulunun.

Demo Talebinde Bulunun

Paylaş

Facebook Twitter Google Pinterest Whatsapp Email