BLOG DEMO TALEBİ

e-Defter İkincil Kopyalarının GİB’e Yüklenmesiyle İlgili Güncelleme

19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliği’nin “4.4. e-Defter Dosyaları, Berat Dosyaları ve Muhasebe Fişlerinin Muhafaza ve İbrazı” başlıklı bölümündeki açıklamalara göre; e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan (GİB) bu hususta izin alan özel entegratörlerin sistemlerinde veya GİB’in bilgi işlem sistemlerinde saklanabileceği bilgisi verilmişti. GİB yapılması gereken işlemleri 9.10.2020 tarihinde yayınladığı “e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu’nda” belirtmişti. Nebim de konuyla ilgili eğitimler düzenlemiş ve eğitim kaydını Nebim Akademi’de “GIB Sistemlerine E-Defter Bildirimi Eğitimi” başlığı altında yayınlamıştı.

Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı 7/1/2021 tarihli duyurusunda, bu zorunluluk kapsamında e-Defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının saklanmasına yönelik olarak hiçbir özel entegratör kuruluşun yetkilendirilmemiş olduğunu ve saklama işleminin yalnızca GİB tarafından ücretsiz olarak sunulmakta olduğunu belirtmiştir. GİB, saklama işlemlerinin “e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu’nda anlatılan programlarla Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde yapılması gerektiğini bildirmiştir. GİB ayrıca ilgili e-Defter bildirim programını güncelleyerek kullanıcılara sunmuştur.

GİB’in yayınlamış olduğu güncel uygulamalar ile defterlerin ikincil kopyalarının GİB’in sistemlerine “e-Defter Saklama Kullanıcı Kılavuzu’nun “4. E-Defter ve Berat Dosyalarının GİB Sistemlerine Aktarım Zamanı” başlığı altında yer alan yükleme zamanlarına göre yüklenmesi gerekmektedir. 

GİB’in 8/1/2021 tarihinde yayınladığı duyuruda belirtildiği üzere; söz konusu kılavuzda 2020 yılı ilk üç ayına ilişkin olarak belirtilen son yükleme tarihinin (15/01/2021), Ocak/2021 ayındaki beyanname ve ödeme tarihleri de dikkate alındığında 05/02/2021 tarihine kadar uzatılmasının uygun olacağı değerlendirilmiş ve bu bağlamda söz konusu kılavuzda güncelleme yapılması uygun görülmüştür.

Etiketler: #

Demo Talebi

Nebim yazılımları hakkında daha fazla bilgi almak için demo talebinde bulunun.

Demo Talebinde Bulunun

Paylaş

Facebook Twitter Google Pinterest Whatsapp Email