BLOG DEMO TALEBİ

Asgari Ücretin Vergi İstisnası ile İlgili Nebim V3 Güncellemesi Yayınlanmıştır

Resmî gazetede yayınlanan 7349 nolu kanuna göre, 2022 ücretlerinde tüm ücret ve maaşların asgari ücret tutarı kısmından gelir ve damga vergisi alınmayacak.

Buna göre, hizmet erbabı, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından, işçi Sosyal Güvenlik Kurumu ve işsizlik sigortası primleri düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerin istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarı ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecek. Ödenecek vergi tutarı bu suretle bulunan vergi tutarının içinde, istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacak. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacak.

Kanun maddesindeki uygulamanın detayları henüz tebliğ olarak yayınlanmamakla beraber 319 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı yayınlanarak uygulamanın detayları açıklanmıştır.

2022 Ocak döneminde işten ayrılma gibi gerekçelerle erken bordro hazırlamak isteyen firmalar, güncel Nebim V3 Hotfix’ini alarak taslak tebliğdeki esaslara göre bordrolarını hazırlayabilirler. Tebliğ yayınlandığında varsa ilave geliştirme ve düzeltmeler yine Hotfix olarak yayınlanacaktır. 

Kullanıcıların, 2022 güncel bordro işlemlerinden önce, Nebim V3’ün 20.10 ve sonrası versiyonları için yayınladığı son güncellemeyi kurmaları gerekmektedir.

Etiketler: #

Demo Talebi

Nebim yazılımları hakkında daha fazla bilgi almak için demo talebinde bulunun.

Demo Talebinde Bulunun

Paylaş

Facebook Twitter Google Pinterest Whatsapp Email