BLOG DEMO TALEBİ

Asgari Ücretin Vergi İstisnası ile İlgili Gelir Vergisi Genel Tebliği ve Nebim V3 Güncellemesi Yayınlandı

Resmî gazetede yayınlanan 7349 nolu kanuna göre, 2022 ücretlerinde tüm ücret ve maaşların asgari ücret tutarı kısmından gelir ve damga vergisi alınmayacak.

Asgari ücret indirimine ilişkin 319 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 27.01.2022 tarihinde yayınlanmıştır.

Buna göre, hizmet erbabı, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından, işçi Sosyal Güvenlik Kurumu ve işsizlik sigortası primleri düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerin istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarı ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecek. Ödenecek vergi tutarı bu suretle bulunan vergi tutarının içinde, istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanacak. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamayacak.

Bunun dışında son güncellemeyle birlikte Özel Sağlık Sigortası gibi vergi istisnasına konu olan giderlerin indirimleri vergi üzerinden yapılmakta idi. Asgari ücret’in vergisinin istisna olması nedeni ile vergi hesaplanmadığından Özel Sağlık Sigortası gibi vergi indirimine konu olan giderlerin mahsup edileceği bir vergi çıkmamakta ve bu indirim söz konusu olamamaktadır.  Asgari ücret üzeri gelir elde eden çalışanların faydalandığı indirimler ise asgari ücret matrah üzeri gelirler kısmından indirimler uygulanmaya devam edilmektedir.

Kullanıcıların, 2022 güncel bordro işlemlerinden önce, Nebim V3’ün 20.10 ve sonrası versiyonları için yayınladığı son güncellemeyi kurmaları gerekmektedir.

Etiketler: #

Demo Talebi

Nebim yazılımları hakkında daha fazla bilgi almak için demo talebinde bulunun.

Demo Talebinde Bulunun

Paylaş

Facebook Twitter Google Pinterest Whatsapp Email