BLOG DEMO TALEBİ

2022 yılı içerisinde e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye Uygulamalarını Kullanma Zorunluluğu Kapsamı Genişletildi

Daha önceki yıllarda e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye kapsamına girmeyen birçok firmaya, yayınlanan son mevzuat güncellemesiyle birlikte 2022 yılı içerisinde e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye uygulamalarını kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

Resmî Gazete’de Yayınlandı

GİB tarafından e-Belgelerin düzenlendiği 509 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ, 22.01.2022 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
GİB tarafından yayınlanan 509 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Tebliği’ne göre e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye başta olmak üzere bazı e-belgelere geçiş zorunluluğu ve kapsamlarında değişiklik yapıldı.
Buna göre yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir:

e-Fatura Kapsamı:

e-Fatura uygulamasına gönüllü olarak geçen mükelleflerin, birbirlerine e-Fatura düzenlemeleri ve birbirlerinden e-Fatura almaları zorunlu hale getirilmiştir. Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);
a) 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 Milyon TL, b) 2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL, c) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL 
ve üzeri olan mükelleflerden, 2020 veya 2021 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 1.7.2022 tarihine kadar, 2022 veya izleyen hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemini izleyen yedinci ayın başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. 
Bu madde 22.01.2022’den itibaren uygulanacaktır.

e-Arşiv Fatura Kapsamı:

e-Arşiv uygulamasına dahil olmayan ve 5.000/30.000 e-Belge portalı üzerinden manuel olarak e-Arşiv fatura düzenleyen mükellefler için fatura düzenleme hadleri değiştirilmiştir. 
Buna göre;Vergi mükellefi olmayanlara 5.000 TL’yi ve vergi mükelleflerine her yıl açıklanan fatura düzenleme sınırının (2022 yılı için 2.000 TL) üzerinde olan işlemler için e-Arşiv fatura düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir. 
Aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturalar topluca birlikte değerlendirilecek olup, faturaların vergi dahil tutar toplamının belirtilen tutarı aşması halinde, söz konusu faturaların e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi ve alınması zorunluluğu ise halen devam etmektedir. 
Bu madde 01.03.2022’den itibaren uygulanacaktır.

e-İrsaliye Kapsamı:

e-İrsaliye uygulamasına geçmekle zorunlu olan mükelleflerin kapsamı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);
a) 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemlerinde 25 Milyon TL, b) 2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL
Bu madde 22.01.2022’den itibaren uygulanacaktır.

e-Ticaret Yapan Firmalar için Kapsam:

  • İnternet reklamcılığı reklam aracıları ile kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren mükelleflerden, 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlardan; 

* 2020 ve müteakip hesap dönemlerinden başlayarak işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde, 
* 2020 veya 2021 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 01.07.2022 tarihine kadar, 
* 2022 veya izleyen hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ilgili hesap dönemini izleyen yedinci ayın başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. 

  • İnternet üzerinden yapılan satışlarda, malın yanında sevk irsaliyesi ya da e-İrsaliyenin bir örneğinin (veya format ve standardı Başkanlıkça belirlenen ve bu satışa ilişkin olarak düzenlenen e-İrsaliyenin elektronik ortamda sorgulanmasına, görüntülenmesine, doğrulanmasına imkân veren bilgileri barındıran özel kodlu belgenin kağıt çıktısının), sevk irsaliyesi yerine geçen e-Faturanın kağıt çıktısının ya da ÖKC fatura bilgi fişinin sevk edilen malın yanında bulundurulması gerekmektedir. 

Bu madde 22.01.2022’den itibaren uygulanacaktır.

e-Defter Geçiş Kapsamı:

Brüt satış hasılatı nedeniyle e-Fatura ‘ya geçmesi gereken işletmeler, 1 Temmuz 2022 tarihine kadar yapmak zorunda. Bu işletmeler e-defter uygulamasına ise 1 Ocak 2023 tarihinde geçiş yapacaklar.

Nebim’in e-Dönüşüm çözümleriyle geç kalmadan geçiş planınızı yapın

e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye kapsam değişiklikleriyle ilgili olarak yoğunluğa maruz kalmadan e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye geçişlerinizi şimdiden planlamanızı ve geçiş işlemlerinizi başlatmanızı önemle tavsiye ederiz.

Etiketler: #

Demo Talebi

Nebim yazılımları hakkında daha fazla bilgi almak için demo talebinde bulunun.

Demo Talebinde Bulunun

Paylaş

Facebook Twitter Google Pinterest Whatsapp Email