BLOG DEMO TALEBİ

16 Şubat 2021 Sonrası Nebim V3’ten SMS Gönderimi Değişiklikleri

İleti Yönetim Sistemi’nin (İYS) faaliyete geçmesi ile birlikte GSM operatörleri ve STH’lar, Yönetmelik gereği, 16 Şubat 2021 tarihinden itibaren, 150 binden fazla alıcı adres kaydı olan firmalarda, SMS/OTP gönderimi yapan firmaların (yani Yönetmelikte belirtilen ifade ile “hizmet sağlayıcıların”) İYS’de kayıtlı olup olmadıklarını kontrol etmeye, bu firmalar İYS’de kayıtlı değillerse SMS/OTP gönderimi yapmamaya, İYS’de kayıtlı olan alıcı adreslerinin ETK izinlerini kontrol etmeye ve izni olmayan telefon numaralarına “ticari ileti gönderimi” yapmamaya başlayacaklardır.

Bu uygulamanın bir etkisi de, firmaların gerçekleştirecekleri SMS/OTP gönderimlerinde, “ticari ileti” olarak değerlendirilecek SMS gönderimlerinin (örneğin reklam gönderimleri) ve ticari ileti olarak değerlendirilmeyecek SMS/OTP gönderimlerinin (örneğin müşteri doğrulama, borç hatırlatma, elektronik fatura gönderimleri) birbirlerinden ayrıştırılmalarının gerekmesidir.

GSM operatörlerinin Yönetmelik gereği uygulamaya başlayacakları bu kontrollerden dolayı firmalar, eğer SMS/gönderim altyapılarında gereken düzenlemeleri zamanında yapmazlarsa, kendilerini müşterilerine “hiçbir” SMS/OTP gönderemez durumda bulabilirler ve/veya hatalı gönderimlerden dolayı otorite tarafından cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler.

Nebim V3’ün desteklediği ve entegre olduğu SMS/OTP gönderim hizmet sağlayıcıları, yapılması gereken düzenlemeler hakkında müşterilerine bilgilendirme yapmaya başlamışlardır. Nebim V3 konfigürasyonunda yapılması gereken düzenlemeler ise aşağıda ayrıca özetlenmiştir.Nebim V3 Kullanıcıları için SMS/OTP Düzenlemeleri

Nebim V3’teki “SMS Servis Sağlayıcı” programındaki servis sağlayıcısı tanımına, GSM operatörlerinin ve STH’ların 16 Şubat 2021 sonrasında kullanacakları “SMS mesaj tipi” ve “SMS izin tipi” değerleri eklenmiştir. Nebim V3’e eklenen bu değerler, Nebim V3 ile entegre çalışan SMS servis sağlayıcılarının Nebim ile paylaştıkları servis API’larının kendilerine özgü çalışma yöntemlerine uygun olarak, Nebim V3’teki SMS gönderimi entegrasyonlarında farklı şekillerde kullanılmaktadır.

Nebim V3’teki SMS servis sağlayıcısı konfigürasyonlarının çoklandığı örnek bir konfigürasyon aşağıdaki görselde paylaşılmıştır:

Ajans SMS üzerinden SMS Gönderen Firmalar

Firmalar eğer Nebim V3’ün 19.10’dan daha eski bir versiyonunu kullanıyorlarsa, aşağıdaki diğer tüm adımlardan önce, Nebim V3’te SMS servis sağlayıcılarının çoklanmasının desteklendiği Nebim V3 19.10, 20.4 veya 20.10 versiyonuna geçmelidirler.

Nebim V3’ün 19.10 versiyonunu kullanan firmalar, Nebim V3’ün SMS servis sağlayıcılarının çoklanmasının desteklendiği güncel Hotfix’ini kurmalıdırlar. Nebim V3’ün 20.4 veya 20.10 versiyonunu kullanan firmaların ise herhangi bir Hotfix kurmalarına gerek bulunmamaktadır.

Ajans SMS üzerinden SMS gönderimi yapan firmalar, gönderecekleri iletileri GSM operatörleri ve STH’ların Yönetmelik gereği bekledikleri üzere, ticari pazarlama, bilgilendirme, hızlı SMS (OTP) vb. olarak ayrıştırabilmek için, Ajans SMS müşteri temsilcileri ile iletişime geçerek, Ajans SMS’in kendilerine bildireceği Originator bilgilerini temin etmelidirler. Kullanıcılar daha sonra Ajans SMS’ten temin ettikleri bu Originator bilgileri ile Nebim V3 “SMS Servis Sağlayıcı” programındaki SMS servis sağlayıcısı konfigürasyonlarını çoklamalıdırlar.

Mobildev üzerinden SMS Gönderen Firmalar

Mobildev, müşterilerine ayrıca duyurduğu üzere, 16 Şubat 2021 tarihinde, geçiş döneminde yaşanabilecek potansiyel kullanıcı hatalarını engellemek için, halihazırda sunduğu servislerini devre dışı bırakacak ve yeni geliştirdiği bir SMS/OTP gönderim servisini faaliyete alacaktır. Nebim de bu yeni servis için gereken Nebim V3 geliştirmelerini tamamlamış olup, Mobildev’in yeni servisinin desteklendiği Nebim V3 Hotfix’ini, Nebim V3’ün 19.10, 20.4 ve 20.10 versiyonları için yayınlamıştır. Mobildev üzerinden SMS/OTP gönderimi yapan Nebim V3 kullanıcılarının muhakkak en güncel Nebim V3 Hotfix’ini kurmaları gerekmektedir. Eğer bir firma hala Nebim V3’ün 19.10’dan daha eski bir versiyonunu kullanıyorsa, firmanın önce Nebim V3’te SMS servis sağlayıcılarının çoklanmasının desteklendiği Nebim V3 19.10, 20.4 veya 20.10 versiyonuna geçmesi gerekmektedir, çünkü desteklenmeyen daha eski Nebim V3 versiyonlarında Mobildev’in yeni servisinin kullanımını sağlayan geliştirmeler yayınlanmamıştır.

Mobildev üzerinden SMS gönderimi sağlayan firmalar, Mobildev temsilcileri ile iletişime geçerek, güncellenen servis adres bilgilerini öğrenmeli ve Nebim V3 “SMS Servis Sağlayıcı” programındaki SMS servis sağlayıcısı konfigürasyonlarını, Nebim V3’ün yeni Hotfix’inde eklenmiş olan ve Mobildev’in yeni servisinin zorunlu alan olarak beklediği “SMS mesaj tipi“ ve “SMS izin tipi” değerleri bazında çoklamalıdırlar.

Turatel üzerinden SMS Gönderen Firmalar

Firmalar eğer Nebim V3’ün 19.10’dan daha eski bir versiyonunu kullanıyorlarsa, aşağıdaki diğer tüm adımlardan önce, Nebim V3’te SMS servis sağlayıcılarının çoklanmasının desteklendiği Nebim V3 19.10, 20.4 veya 20.10 versiyonuna geçmelidirler.

Nebim V3’ün 19.10 versiyonunu kullanan firmalar, Nebim V3’ün SMS servis sağlayıcılarının çoklanmasının desteklendiği güncel Hotfix’ini kurmalıdırlar. Nebim V3’ün 20.4 veya 20.10 versiyonunu kullanan firmaların ise herhangi bir Hotfix kurmalarına gerek bulunmamaktadır.

Turatel üzerinden SMS gönderimi yapan firmalar, gönderecekleri iletileri GSM operatörleri ve STH’ların Yönetmelik gereği bekledikleri üzere, ticari pazarlama, bilgilendirme, hızlı SMS (OTP) vb. olarak ayrıştırabilmek için, Turatel müşteri temsilcileri ile iletişime geçerek, “Turatel Taahhütname ve Kullanıcı Tanımlama Formunu” temin etmeli, Turatel’in yönergelerine uygun olarak doldurmalı, Turatel ile paylaşmalı ve Turatel’in kendilerine bildireceği kullanıcı bilgilerini temin etmelidirler. Kullanıcılar daha sonra Turatel’den temin ettikleri bu kullanıcı bilgileri ile Nebim V3 “SMS Servis Sağlayıcı” programındaki SMS servis sağlayıcısı konfigürasyonlarını çoklamalıdırlar.

Nebim V3 SMS Gönderim Programlarında Diğer Düzenlemeler

Yukarıda belirtilen düzenlemeleri yapan Nebim V3 kullanıcıları daha sonra, aşağıda belirtilen programlarda, mesaj gönderim nedenlerine göre, SMS servis sağlayıcı ve Originator bilgilerini tanımlamalıdırlar:

– SMS Duyurusu Oluşturma Sihirbazı

– Perakende Müşterilere Periyodik SMS Gönderme Kuralları

– Perakende Müşteri SMS Gönderim Şablonları

– Müşteri İlişkileri için SMS Yönetimi

Etiketler: #

Demo Talebi

Nebim yazılımları hakkında daha fazla bilgi almak için demo talebinde bulunun.

Demo Talebinde Bulunun

Paylaş

Facebook Twitter Google Pinterest Whatsapp Email